Kontrakt om Øget samarbejde om overvågning og opfølgning på beskæftigelsesområdet i de nordiske lande

28.11.19 | Støttemulighed
Mobilitet er en grundsten i det nordiske samarbejde og helt centralt i dette, er det fælles nordiske arbejdsmarked. Her findes et af de største potentialer for at knytte de nordiske lande endnu tættere sammen og også at lykkes med Nordisk Ministerråds vision om, at Norden skal være verdens mest integrerede region. Det handler om at skabe rammerne for individrelateret mobilitet og om at balancere de nationale arbejdsmarkeder, så at arbejdskraftsressourcerne benyttes så optimalt som muligt på tværs af de nordiske lande.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
tir, 17/12/2019 - 14:00
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Konkret skal projektet skabe fundamentet for et langsigtet samarbejde gennem et styrket metodesamarbejde. Det foreliggende projekt har et bredt sigte, der vil kunne bibringe de nordiske myndigheder et overblik over potentialerne i fælles rammer og metoder for overvågning af det nordiske arbejdsmarked herunder potentialerne for at levere et fælles overblik over udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og kompetencer.

Kontakt