Midler til nordiske projekter i 2020 fra nordisk arbejdsmiljøudvalg

27.03.19 | Støttemulighed
Nordisk arbejdsmiljøudvalg har til opgave at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet 2018-2021 i Nordisk Ministerråd. Arbejdsmiljøutvalget bevilger projektmidler til nordiske projekter for år 2020.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
fre, 16/08/2019 - 12:00
Økonomisk ramme
2,3 mill. DKK til fordeling
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Norge
Sverige
Finland

Samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet trækker de overordnede mål og retningslinjer op for arbejdsmiljøudvalget. På arbejdsmiljøområdet er målene at styrke et godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, modvirke uacceptable arbejdsforhold, «social dumping» og diskrimination, synliggøre god ledelse og aktiv medarbejderindflydelse, samt styrke en bæredygtig anvendelse af den enkelte arbejdstagers ressourcer.

Målet er desuden at videreudvikle arbejdsmiljøstrategier og kundskaber af relevans for tilsynsvirksomheden, herunder at sammenligne og bidrage til udvikling af arbejdsmiljø- og tilsynsstrategier, særlig overfor de mest udsatte områder og erhverv, så tilsynsmyndighederne kan rette tilsynet mod de områder og erhverv, hvor behovet og effekten af tilsyn er størst. Også identificering af indikatorer for at måle effekten af tilsynet efterstræbes.

Arbejdsmiljøudvalget søger forskning som fremskaffer information og praktiske rekommandationer og løsninger, som arbejdsmiljøeksperter og tilsynsmyndigheder kan anvende for at kunne håndtere fremtidige arbejdsmiljøproblemer.

Sådan udvælger vi projekter

Udvalget vil prioritere projekter som falder inden for:

1. Videreudvikling af arbejdsmiljøstrategier og tilsynsvirksomhed

At bidrage til videreudvikling af arbejdsmiljøstrategier, kundskab og virkemidler for et bedre arbejdsmiljø på arbejdspladser, specielt angående det psykosociale arbejdsmiljø med hensyn til lighed mellem mænd og kvinder, ældre og yngre.

2. Systematisk arbejdsmiljøarbejde på fremtidens arbejdspladser

Betydelige forandringer er sket på arbejdsmarkedet som er blevet mere komplekst, bl.a. multinationalt med kortsigtede ansættelser, indhyrede arbejdstagere, forandrede arbejdsformer og aldersstruktur. Disse ændringer kan være en udfordring for arbejdspladserne og nye arbejdsmåder kan behøves for at opnå et velfungerende og målrettet arbejdsmiljøarbejde på arbejdspladserne og en godt arbejdsmiljø for alle, både psykisk og fysisk.

3. Arbejdsmiljø og uddannelse

En stor mobilitet på arbejdsmarkedet og korttidsansættelser gør at det kan blive vigtigere end tidligere at elever/studenter får arbejdsmiljøkundskab ind i deres uddannelse som forberedelse til arbejdslivet.

Udvalget vil for høsten 2019 have ca. 2,3 mill. DKK til fordeling og vil inden denne ramme støtte både større og mindre projekter.

Opplysninger om søgeprocedurer og søgeskemaer kan findes på Nordisk Ministerråds websider:

Ansøgningen skal sendes på e-post til udvalgssekretær Sven Nielsen senest 16. august 2019 kl 12.00.

Indkomne ansøgninger efter denne dato vil ikke blive behandlet.

Kontakt