Norden 0–30: Tilskud til projekter og organisationssamarbejde

25.07.18 | Støttemulighed
Programmet Norden 0-30 støtter børn og unges egne projekter, og hensigten er at styrke deres organisering, indflydelse og deltagelse i politiske, kulturelle og sociale aktiviteter. Programmet er oprettet af Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) og administreres af Nordisk Kulturkontakt.

Information

Opportunity category
Tilskud
External organization
Nordisk Kulturkontakt
Countries
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Nordisk Børne- og Ungdomskomité (NORDBUK) støtter børn og unges egne projekter og organisering og har til dette formål oprettet programmet Norden 0–30, som administreres af Nordisk Kulturkontakt.

Målet med støtteprogrammet Norden 0–30 er at fremme børn og unges egen organisering, indflydelse og deltagelse i kulturelle, politiske eller sociale aktiviteter. Projektet skal bestå af et samarbejde mellem mindst tre (3) nordiske lande. Desuden kan et samarbejde med Baltikum og Nordvestrusland indgå i ansøgningen.

I perioden 2018-2020 er der afsat ekstra midler til projekter med fokus på 2030-agendaen. Dette er et resultat af samarbejdet mellem Nordisk Børne- og Ungdomskomité og Generation 2030.

Ansøgninger behandles af Nordisk Kulturkontakt tre gange årligt i forbindelse med fastsatte ansøgningsfrister. Ansøgninger skal indsendes via den elektroniske ansøgningsportal, der er tilgængelig på Nordisk Kulturkontakts netsted. På netstedet finder du også information om programmets bedømmelseskriterier, støtteberettigelse samt ansøgningsvejledninger.