NordForsk: Støtte til forskningssamarbejde

27.07.18 | Støttemulighed
NordForsk yder støtte til forskningssamarbejde inden for nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskningsgrupper samarbejder for i fællesskab at opnå merværdi. NordForsk bevilger ikke stipendier eller støtte til individuelle projekter.
Kontakt