Nordisk komité for Jordbrugs- og Fødevareforskning: Projektstøtte

26.07.18 | Støttemulighed
Nordisk komité for Jordbrugsforskning igangsætter og finansierer samnordiske forskningsprojekter af høj kvalitet inden for jordbrugsområdet.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige