Nordisk Kulturfond: projektstøtte og OPSTART

26.07.18 | Støttemulighed
Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter som gentænker og genskaber det nordiske og som udvikler kulturlivet i Norden.

Information

Støtte-kategori
Tilskud

Fonden har arbejdet med kultursamarbejde siden 1966 med udgangspunkt i en aftale mellem de nordiske lande. Den har igennem de seneste år udviklet sig til at være en aktiv deltager i netværk og netværksfacilitator med det formål at kunne være med til at diskutere de nye tendenser og grænsenedbrydende muligheder som præsenteres gennem kunsten. Fonden uddeler hvert år 29 mio. DKK til ca. 200 projekter.

Bidrag kan bevilges til eksempelvis konferencer, koncerter, turnéer, udstillinger, festivaler og forsknings- og uddannelsesprojekter. Et projekt kan gennemføres både i og uden for Norden. Det grundlæggende krav er altid, at projektet skal omfatte et nordisk samarbejde og handle om kunst og/eller kultur.

Fonden yder både almindelig projektstøtte og OPSTART-"hurtigstøtte", som støtter den første idéudviklings- og netværksfase inden for kunst- og kulturprojekter.

Hvert andet år uddeler Fonden tre millioner danske kroner til ét eller flere nordiske samarbejdsprojekter indenfor et aktuelt hovedtema.