Nordisk Kulturkontakt: Nordisk-baltisk mobilitetsprogram

26.07.18 | Støttemulighed
Det nordisk-baltiske mobilitetsprogram for kultur er åbent for professionelle kunstnere, producenter og kulturaktører fra alle sektorer inden for kunst- og kulturområdet i de nordiske og baltiske lande. Programmet bevilger støtte til mobilitet for enkeltpersoner, netværksopbygning for kulturaktører samt støtte til residenscentre. Programmet administreres af Nordisk Kulturkontakt, som er en af Nordisk Ministerråds kulturinstitutioner.

Information

Opportunity category
Tilskud
Countries
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Estland
Letland
Litauen