Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS)

09.09.18 | Støttemulighed
NOS-HS yder forskningsstøtte til studier inden for humaniora og samfundsvidenskab. Støtten tildeles primært universiteter og forskningscentre.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
External organization
Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS)
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Norge
Sverige
Finland
Kontakt