Nordisk Samarbejdsnævn for Humanistisk og Samfundsvidenskabelig Forskning (NOS-HS)

27.07.18 | Støttemulighed
NOS-HS yder forskningsstøtte til studier inden for humaniora og samfundsvidenskab. Støtten tildeles primært universiteter og forskningscentre.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige
Kontakt