Nordkurs: Sommerkurser i sprog og litteratur

09.09.18 | Støttemulighed
I de nordiske lande arrangeres hvert år sommerkurser om de forskellige landes sprog og litteratur. Kurserne afholdes i perioden maj-august.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

De varer cirka tre uger, og arrangeres af de forskellige universiteter i Norden. Personer som bliver optaget på et kursus modtager et legat til dækning af en del af rejseudgifterne. Du skal være indskrevet på et universitet eller en anden videregående uddannelsesinstitution i et nordisk land for at kunne søge om optagelse på vores sommerkurser. 

Kontakt