Nordplus 2018-2022

27.07.18 | Støttemulighed
Mobilitet – Netværk – Projekter. Nordplus er Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram. Nordplus består af fem delprogrammer, som henvender sig til forskellige målgrupper fra skoler til videregående uddannelser.

Information

Programmet støtter mobilitet, projekter og netværksaktiviteter og er åbent for institutioner, organisationer og andre, som har uddannelse og livslang læring som sit primære formål, eller som arbejder inden for dette område.

Nordplus omfatter de fem nordiske lande, Grønland, Færøerne og Åland, samt Estland, Letland og Litauen.

Nordplus består af:

  • Nordplus Horisontal
  • Nordplus Junior (skole)
  • Nordplus Højere Uddannelse
  • Nordplus Voksen
  • Nordplus Nordiske Sprog

Der findes et Nordplus-kontor i alle de nordiske lande. Nordplus-kontorerne i Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark er ansvarlige for hver sit delprogram og medansvarlige for de andre.

Ansøgningsfristen er den 1. februar hvert år.

Se Nordplus' netsted for yderligere information og ansøgning. Her finder du også kontaktinformation til Nordplus-kontorerne i de enkelte lande.