Skovstipendium

26.07.18 | Støttemulighed
Information om det fælles stipendium fra NordGen Forest og Nordic Forest Research (SNS)

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Stipendiet støtter uddannelse, videreuddannelse og erfaringsudveksling for personer, som arbejder eller studerer inden for frø- og planteproduktion, foryngelsesmetoder og forædling i de nordiske lande. Stipendiet skal primært benyttes til dækning af udgifter til rejser, kost og logi. Man kan også ansøge om støtte til dækning af driftsudgifter i forbindelse med bachelor- eller masteropgaver. Den aktivitet, der søges om støtte til, skal være relevant i en nordisk sammenhæng og bidrage til fælles nordisk nytte inden for fagområdet. Ansøgningsfristen er den 15. februar.

Om stipendiet