Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsmiljøudvalg

19.07.18 | Støttemulighed
Arbejdsmiljøudvalget støtter projekter, der fokuserer på at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande på arbejdsmiljøområdet. Centrale problemstillinger er for eksempel, hvordan arbejdspladserne kan forbedre de fysiske, psykiske og sociale forhold, fremme en bæredygtig anvendelse af den enkelte medarbejders ressourcer, fremme ligestilling og ligebehandling og videreudvikle Norden som et attraktivt sted at arbejde.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Mere information om støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøudvalget har til opgave at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet i Nordisk Ministerråd. I henhold Nordisk Ministerråds program for samarbejde på arbejdslivsområdet 2018-2021 er det en hovedprioritering inden for arbejdsmiljøområdet at fremme sikkerhed, sundhed og velfærd på jobbet. Målet er et arbejdsmiljø, som er attraktivt, motiverende og inkluderende, og som forebygger sundhedsproblemer. Samtidig skal det være udformet, så det lever op til internationale aftaler og EU-lovgivning. Der vil være et særligt fokus på at styrke god fysisk og psykisk sundhed på arbejdspladsen og udvikle arbejdsstrategier og tilsyn, samt at markere betydningen af god ledelse og aktiv involvering af ansatte for at sikre en bæredygtig brug af den enkelte medarbejders ressourcer. De indsendte ansøgninger vil blive vurderet efter kvalitet, relevans og nordisk nytte. Selv om der kun bevilges midler for et år ad gangen, kan der søges om projekter af op til tre års varighed. Såfremt udvalget har økonomisk mulighed for det, og projektet skrider planmæssigt frem, vil godkendte flerårsprojekter prioriteres foran nye ansøgninger i vurderingsprocessen.

Arbejdsmiljøudvalgets ansøgningsblanket

The Labour Evironment Committee application form for project funding