Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsretsudvalg (NAU)

19.07.18 | Støttemulighed
I det følgende finder du en informationsoversigt over hvordan du ansøger om støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsretsudvalg.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Støtte fra Nordisk Ministerråds Arbejdsretsudvalg

Projektmidlerne fra Arbejdsretsudvalget skal primært anvendes til udredningsopgaver og seminarer om politisk aktuelle arbejdsretslige emner med et nordisk sigte. Det vigtigste kriterium for støtte er, at projekterne gavner de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland, og derved gør nordisk nytte.

Generel vejledning og information om støtte

Før ansøgninger indsendes til Arbejdsretsudvalgets sekretær, henstiller udvalget til at ansøgere gør sig bekendt med nedenstående information. Uddybende spørgsmål kan efterfølgende rettes til udvalgssekretæren. På denne side findes links til ansøgningsblanket, samt en vejledning om støtte fra udvalgene under Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A).

Ansøgningsblanket i arbejdsretsudvalget (NAU)

The Industrial Relations Committee (NAU) application form for project funding

Næste udbud

Arbejdsretsudvalget har lige nu ingen udbud planlagt. 

Kontakt