Støtte fra Nordisk tjenestemandsudveksling (TJUT)

25.07.18 | Støttemulighed
Tjenestemandsudvekslingen giver statsansatte mulighed for at få kendskab til forvaltningen i et andet nordisk land (lande) end hjemlandet. Det årlige stipendiebeløb fordeles mellem landene samt Færøerne, Grønland og Åland af en gruppe bestående af én kontaktperson fra hvert land samt Færøerne, Grønland og Åland.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Hvis du ønsker at deltage i det nordiske udvekslingsprogram for tjenestemænd, skal du selv kontakte en myndighed i det land, som du er interesseret i at gøre tjeneste i.

Du kan kontakte den nationale kontaktperson i dit land for yderligere information:

 

Danmark, Moderniseringsstyrelsen 

Jacob Vinding Frederiksen, javif@modst.dk, +45 29 36 98 86

 

Finland: Utbildningsstyrelsen 

Ritva Ukkonen, ritva.ukkonen@cimo.fi, +358 (0)295 338 521

 

Island: Stjónarráðið 

Stefanía S. Bjarnadóttir, stefania.s.bjarnadottir@fjr.is, +354 545-9200

 

Norge: Difi 

Berit M. Bergseth, Berit.Bergseth@difi.no, +4722451208

 

Sverige: Universitets- och högskolerådet 

Petra Göransson, petra.goransson@uhr.se, +46 10 4700659 

 

Færøarne: Løgmansskrivstovan 

Leivur Langgaard, leivurl@tinganes.fo, +298 556126 

 

Grønland: Fælles Offentlig Kompetenceudvikling 

Jørgen Juel Jessen, jjje@nanoq.gl, +299 34 5000

 

Åland: Ålands landskapsregering 

Pia Hollsten-Friman, pia.hollsten-friman@regeringen.ax, +358 18 25192