Støttemulighed for nordiske samarbejdsprojekter om bæredygtighed og Ny Nordisk Mad

05.02.19 | Støttemulighed
Ny Nordisk Mad er blevet en vigtig faktor i at ændre madkulturen og opfattelsen af mad i de nordiske lande. Fra en start i restaurantverdenen for 15 år siden er tænkningen bag Ny Nordisk Mad blevet demokratiseret og spredt ud i samfundet. I dag kan man finde inspiration fra bevægelsen i alt fra madboder, maden der serveres i de offentlige køkkener og ikke mindst maden vi tilbereder hjemme.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
ons, 01/05/2019 - 23:59
Økonomisk ramme
Cirka 1.500.000 DKK; maximalt 600.000 DKK pr. projekt
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Norge
Island
Sverige

På globalt plan står fødevaresystemet overfor store udfordringer. Ikke mindst i rige samfund som de nordiske er på fødevareområdet langt fra at leve op til internationale forpligtelser: Vores forbrug af fødevarer bidrager til global opvarmning og tab af biodiversitet. For meget mad spildes. Vi spiser for usundt. Fødevaresystemet kunne i endnu højere grad bidrage positivt til samfundsøkonomien ved at skabe nye jobs samt liv og økonomisk fremgang også i udkantsnorden.

Projekter med effekt på den lange bane

Nordisk Ministerråd arbejder på at knytte den transformative kraft i madkulturforandring og demokratisering af god mad med de bæredygtighedsudfordringer vores samfund star over for. Derfor søger Nordisk Ministerråd projekter der lever op til disse formål:

Projekter skal have til formål at mobilisere interessenter og have langtidseffekter i samfundet.

Projekter kan konstrueres på mange forskellige måder, f.eks. events, netværksmøder, kommunikationskampagner, afprøvning af nye koncepter, udvekslingsbesøg med mere.

Projekter skal have til formål at udvikle den nordiske tænkning omkring mad og sikre relevansen af Ny Nordisk Mad i fremtiden.

Projekter skal have til formål at dele viden og skabe nye samarbejdsmuligheder mellem aktører i de nordiske lande.

Projekter hvis primære formål er produkt- eller konceptudvikling for enkelte virksomheder er ikke støtteberettigede.

Offentlig mad, nordisk madkultur og bæredygtig turisme

Alle projekter der lever op til formålsbeskrivelsen ovenfor er støtteberettigede. Dog er Nordisk Ministerråd særligt interesseret i at modtage projektforslag inden for følgende temaer: - Offentlig mad; for eksempel mad til børn i skole og børnehave. - Bæredygtig udvikling og kommunikation om nordisk madkultur og nye nordiske diæter. - Bæredygtig madturisme.

Udvælgelseskriterier

Projekter vil blive bedømt ud fra følgende kriterier:

Nordisk nytte
  • Projekter skal have deltagelse af partnere fra mindst tre af de nordiske lande og/eller selvstyrende områder.
  • Projekter skal tilstræbe samarbejde mellem forskellige faggrupper og sektorer, bygge nye netværk og engagere nye målgrupper i Ny Nordisk Mad.
Kreativitet

Projekter skal være innovative og skabe nye indsigter angående madens rolle i bæredygtig udvikling.

Medfinansiering

Projekter med betydelig egenfinansiering vil blive prioriteret. Egenfinansiering kan være i form af f.eks. arbejdstimer.

Erfaring

Projektdeltagere skal dokumentere deres evner og erfaringer indenfor området. CV eller lignende bedes vedlagt ansøgning.

Kommunikationsplan

Projekter skal have en plan for ekstern kommunikation af projektets aktiviteter. Projekter skal stræbe efter at udvide fortællingen om Ny Nordisk Mad, gerne gennem forskellige typer af medieplatforme.

Langtidsplan

Projekter skal indtænke overvejelser om hvordan f.eks. netværk opbygget gennem projektet vil kunne blive selvbærende efter projektets afslutning.

Kommunikation og rapportering

Projekter skal minimum hvert kvartal rapportere om fremskridt, udfordringer og eventuelle ændringer I projektet til Nordisk Ministerråds styregruppe for Ny Nordisk Mad.

Projekter skal producere og sprede information fra projektet på relevante online platforme og for så vidt muligt også engagere sig i relevante diskussioner i de nordiske lande om mad og madkultur. Brug hashtag #nordicfood.

Tidsplan

Projektansøgninger skal være indleveret til Nordisk Ministerråds Sekretariat senest onsdag den 1. maj kl. 23:59. Projekter kan forvente at få besked om tilsagn eller afslag på støtte senest 15. juni 2019

Projekter forventes at starte I 2019 og skal være afsluttet senest 1. maj 2021.

Kontact

Seniorrådgiver for fødevarepolitik Mads Frederik Fischer-Møller, Nordisk Ministerråds Sekretariat, madmol@norden.org.

Ansøgningsproces

Ansøgere skal sende ansøgning (brug projektansøgningsskabelonen) samt andre nødvendige bilag senest 1. maj 2019. Ufuldstændige ansøgninger vil ikke blive behandlet.

Ansøgninger skal være skrevet på dansk, svensk, norsk eller engelsk.

Ansøgere vil kunne blive kontaktet af Nordisk Ministerråds Sekretariat angående eventuelle justeringer af projektet.

Nordisk Ministerråds styregruppe for Ny Nordisk Mad vil behandle ansøgningerne og udvælge de støtteværdige projekter. Nordisk Ministerråds Sekretariat er ansvarlig for kontrakten mellem Nordisk Ministerråd og ansøger.

Hvad er Ny Nordisk Mad?

I 2004 underskrev tolv nordiske kokke ”Manifest for et Nyt Nordisk Køkken” for at vise, at nordisk gastronomi fortjener sammenligning med de bedste køkkener i verden når det kommer til smag og karakter, men også for dets ambitioner som et charmerende regionalt køkken

De nordisk regeringer så potentialet i at støtte op om ideerne i manifestet, som ville kunne vise nye veje til værdiskabelse i det nordiske fødevaresystem – på en sundheds- og miljømæssigt bæredygtig måde. For at understøtte bevægelsen besluttede de nordiske fødevareministre i 2005 at signere ”Århus deklarationen om Ny Nordisk Mad”. Siden da har Nordisk Ministerråd bakket op om manifestet og ydet økonomisk støtte til udviklingen af Ny Nordisk Mad.