Udbud 2020 – biologisk mangfoldighed

08.04.19 | Støttemulighed
Hvert år støtter Nordisk arbejdsgruppe for biologisk mangfoldighed, NBM, nordiske projekter, som bidrager til at stoppe tabet af biologisk mangfoldighed.

Information

Støtte-kategori
Ansøgning om støtte
Deadline
man, 17/06/2019 - 23:59
Økonomisk ramme
Tilsammen ca. 3 millioner danske kroner
Lande
Danmark
Estland
Finland
Færøerne (Føroyar)
Grønland
Island
Letland
Litauen
Norge
Rusland
Sverige
Åland Islands

 Jævnfør kapitel 5 i det Nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima 2019-2024:

Vurderingen, af hvilke projekter, der ydes bidrag til, gøres ud fra årlige prioriteringer. I 2020, ønsker NBM, at prioritere ansøgninger til finansiering af nordiske projekter vedrørende biodiversitet og klimaarbejde. Ansøgninger, der ligger indenfor NBMs arbejdsområde, men uden for årets prioritering, kan også komme i betragtning.

Prioritering for 2020 biodiversitet og klimaarbejde

Projekter, som bevilliges bidrag skal medvirke til at nå målet i afsnit 5.3 Klima og biologisk mangfoldighed i Samarbejdsprogrammet for Miljø og klima 2019-2024.

NBM vil i 2020 blandt andet yde bidrage til projekter, som omhandler biodiversitet og klimaarbejde. Projekter skal bidrage til at sikre hensyn til biologisk mangfoldighed og økosystemtjenester i klimaarbejdet.

NBM vil prioritere projekter, der belyser, hvordan der sikres biodiversitetshensyn i natur og landskab i forbindelse med klimatilpasningsprojekter og i projekter om at reduceret udslip af klimagasser.

Projekter kunne eksempelvis udvikle metoder, vejledning og/eller samle gode eksempler og/eller erfaringer i de nordiske lande med hvordan klimatiltag og klimatilpasningsprojekter kan udføres under hensyntagen til natur, biodiversitet og landskabelig interesser; herunder forslag til at fremme flora og fauna og forslag til udformning af konkrete løsninger i de respektive lande i Norden.

Projekter vil også have til formål at styrke de ansvarlige myndigheders beredskab og viden om hvordan man sikrer integration af klimatilpasning og biodiversitetshensyn, herunder tiltag, der formår at absorbere kulstof (carbon sinks) samtidig som de har en positiv effekt på biodiversitet og de landskabelige interesser.

Ansøgning

Ansøgninger sendes til NBM@us.fo senest mandag 17. juni 2019.

  • Vedlæg en underskrevet udgave af ansøgningen i PDF-format
  • En word-udgave af ansøgningen

Ansøgningen skal kun indeholde selve ansøgningsskemaet. Ved at sende ansøgninger ind godkender du, at Umhvørvisstovan og Nordisk Ministerråd behandler ansøgningen samt eventuelle personoplysninger i ansøgningen elektronisk.

Hvem kan søge

Kommunale, regionale eller nationale myndigheder, universiteter og højskoler, forskningsinstitutter og andre non-for-profit organisationer kan søge om bidrag. Erhvervsvirksomheder kan ikke være hovedansøgere og modtagere af bidrag, men kan for eksempel indgå som projektdeltagere, deltage i projektgruppen eller være projektudfører på vegne af projektejer.

Hvilke lande kan indgå

I projektet skal mindst tre nordiske lande være repræsenteret. Eller to nordiske lande, hvis det tredje land er Estland, Letland, Litauen eller Rusland. Yderlige lande kan også deltage i projektet.

Støtte er tilgængelig i følgene lande: Danmark, Estland, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Letland, Litauen, Norge, Rusland, Sverige, Åland.

Hvad lægges der vægt på i behandlingen af ansøgninger

Når NBM behandler ansøgninger lægges der stor vægt på, at projektet:

  • Har en gennemtænkt organisation
  • Er velforankret i nationale miljø-og kulturarvsforvaltningerne
  • Aktivt og gerne innovativt kommunikerer projektaktiviteter og resultater
  • Er relateret til de nordiske landes indspil til internationale processer

 

Et årige eller flerårige projekter

NBM bevilliger kun midler for et år ad gangen.

Støtte ydes til meget – men ikke til alt

Projektansøgningen må ikke have karakter af forskningsstøtte. Denne type af ansøgninger skal rettes til Nordisk Ministerråds afdeling for Uddannelse, Forskning og Arbejdsmarked eller direkte til den nordiske institution NordForsk eller Nordisk Innovations Center.

Yderligere information

Yderligere information fås ved at kontakte:

  • NBMs koordinator Sigga Jacobsen, siggaj@us.fo, +298 234346
  • NBMs forkvinde Eva Juul Jensen, ejj@mst.dk, +45 93587949

Læs også retningslinjerne, der er gældende for støtte fra Nordisk Ministerråds samarbejde for Miljø og Klima: