Indhold

06.12.18 | Nyhed

Ambitiøst nordisk klima- og miljøsamarbejde

Et stop for tab af biologisk mangfoldighed, mindre udledning af plast i havet, et fælles nordisk indspil i klimaforhandlingerne og bæredygtig brug af naturressourcer er nogle af de ambitiøse mål i det nye nordiske samarbejdsprogram for miljø og klima.

02.12.18 | Nyhed

Verden har fået smag for nordisk fødevarepolitik

Den international interesse for, hvordan viden om borgerdrevet politik kan fungere som katalysator for en forandring af fødevaresystemer, er steget markant det seneste år. Både statslige institutioner i blandt andet Costa Rica, Indien og Skotland samt indflydelsesrige organisationer som...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

09.11.18 | Information

Generation 2030: Nordisk program for Agenda 2030

5. september 2017 vedtog de nordiske samarbejdsministre programmet ”Generation 2030”. Programmet skal bidrage til samarbejde omkring de nordiske landes fælles udfordringer når det gælder opnåelsen af FN’s 2030 Agenda og de 17 verdensmål i Norden.