Indhold

19.09.18 | Nyhed

Bioøkonomi er altafgørende for en bæredygtig fremtid

Hvordan kan vi opretholde en høj levestandard og samtidig begrænse vores negative indvirkning på miljøet? Det er det centrale spørgsmål i utallige politiske drøftelser, offentlige debatter og internationale aftaler. I septembernummeret af vores magasin "Sustainable Growth the Nordi...

17.07.18 | Nyhed

2030-agendaen: Er mad vejen frem for at nå bæredygtighedsmålene?

Nordic Food Policy Lab og den svenske regering arrangerede i fællesskab et sidearrangement på FN’s High-level Political Forum i New York, hvor man diskuterede mad som en gylden mulighed for at nå bæredygtigsmålene.

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

19.08.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...