Indhold

11.12.19 | Nyhed

Hur gick klimatförhandligarna?

Hör nordiska miljöministrar sammanfatta FN:s klimatförhandlingar och ställ frågor till dem från Norrsken House i Stockholm! Isabella Lövin, Sverige, Ola Elvestuen, Norge och Krista Mikkonen, Finland, är på plats i Madrid men pratar med publiken i Stockholm via länk.

05.12.19 | Nyhed

Varför bryr sig inte vuxna om klimatförändringarna?

Hur pratar skådespelerskan Lena Endre, snowboardåkaren Terje Håkonsen och H&M:s hållbarhetschef Anna Gedda om klimatförändringarna med sina barn? Det får du veta lördagen den 7 december under de nordiska klimatveckorna på Norrsken House i Stockholm. Eventet är öppet för allmänheten ...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

15.12.18 | Information

Bæredygtig udvikling i Norden

De nordiske lande er enige om, at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for. Globaliseringen, udviklingen af informationssamfundet, den aldrende befolkning samt uholdbare forbrugs- og produktionsmønstre med konsekvenser som blandt andet kl...