Indhold

13.12.18 | Nyhed

Nordisk dialog i Katowice

I løbet af to uger med et spækket program har den nordiske pavillon ved FN’s klimatopmøde i Katowice (COP 24) dannet rammen om både videndeling og dialog om klimaløsninger og klimaudfordringer.

11.12.18 | Nyhed

Cristiana Pasca Palmer to attend Nordic Council event at COP24

Cristiana Paşca Palmer, Executive Secretary of the Convention on Biological Diversity, will take part in an event hosted by the Nordic Council at COP24 in Katowice. Ms. Paşca Palmer will talk about the close links between climate change, biodiversity, and human survival.

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

14.12.18 | Information

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer

Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer er et initiativ, som er søsat af statsministrene i verdens mest integrerede region. Norden fremmer bæredygtighed og arbejdet med at nå FN's bæredygtighedsmål ved at dele viden inden for tre områder: Nordic Green, den nordiske kønse...