Indhold

10.10.19 | Nyhed

Boligministre vil have billigere boliger – og klimatiltag

CO2-udledningen fra boliger og byggeri i Norden skal sænkes, og sektoren bør i højere grad satse på cirkulær økonomi. Det er humlen i en erklæring, som de nordiske ministre for byggeri og bolig er blevet enige om. Ministrene ønsker også øget nordisk samarbejde for at øge konkurrencen og...

08.10.19 | Nyhed

Nye nordiske ernæringsanbefalinger i 2022: Deltag i arbejdet

Nu inviteres eksperter i og uden for Norden til at deltage i et åbent samarbejde om at opdatere 2022-udgaven af de nordiske ernæringsanbefalinger. Anbefalingerne danner grundlaget for alle de nordiske landes ernæringspolitik og nationale kostråd. Du kan komme med forslag til temaer og n...

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

Thumbnail
16.01.19
Islands formandsskab 2019: Fokus på bæredygtig turisme i Norden.
Thumbnail
16.01.19
Islands formandskab 2019: Fokus på havet
15.12.18 | Information

Bæredygtig udvikling i Norden

De nordiske lande er enige om, at arbejdet for en bæredygtig udvikling er en af de vigtigste udfordringer, vi står over for. Globaliseringen, udviklingen af informationssamfundet, den aldrende befolkning samt uholdbare forbrugs- og produktionsmønstre med konsekvenser som blandt andet kl...