Indhold

12.05.20 | Nyhed

Nattoget ruller videre i Nordisk Råd

Der er et stigende pres for at genoprette nattogsforbindelser mellem de nordiske hovedstæder og videre ud i Europa. Det ønsker Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden at forstærke. De fremsætter nu et konkret forslag om at få nattoget på skinnerne igen.

07.05.20 | Nyhed

Ministre vil styrke det nordiske transportsamarbejde

De nordiske transportministre vil styrke samarbejdet inden for transportsektoren. Ministrene holdt et uformelt virtuelt møde den 7. maj, hvor de blev enige om at øge samarbejdet inden for en række områder med hovedvægten på grønne og bæredygtige løsninger.

05.09.17 | Deklaration

Viljedeklaration fra de nordiske samarbejdsministre omkring gennemførelsen af Agenda 2030 i Norden

Erklæring fra MR-SAM-mødet 5. september 2017.

18.05.20 | Information

Hvad koster lidt ny jord, hr. Regnorm?

Du får din yndlingspære, dit rene vand, din morgenkaffe og din dejlige skovtur, fordi naturen konstant leverer varen. Men tabet af biologisk mangfoldighed og kollapsede økosystemer anses for at være en af de største risici i det kommende årti.