Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få arbejdsløshedsunderstøttelse fra sit hjemland i tre måneder, mens man søger arbejde.

At søge arbejde i Island

Arbejdsløse personer fra Norden, der kommer til Island for at søge arbejde, skal skaffe sig et islandsk personnummer hos Folkeregisteret for at kunne lade sig registrere som jobsøgende på den lokale arbejdsformidling under Arbejdsmarkedsstyrelsen. Arbejdsformidlingernes adresser kan findes på Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside.

Udover at formidle jobs tilbyder Arbejdsmarkedsstyrelsens arbejdsformidlinger information om situationen og udsigterne på arbejdsmarkedet og gratis rådgivning om uddannelses- og jobvalg samt om jobsøgning. Desuden er det muligt at lade sig registrere hos privatdrevne arbejdsformidlinger eller sætte sig i direkte forbindelse med arbejdsgivere. Endvidere kan man tit finde jobannoncer i de vigtigste dagblade og på dagbladenes hjemmesider.

De vigtigste arbejdsformidlinger på Island har følgende hjemmesider; listen er dog ikke udtømmende.

At søge arbejde gennem EURES

Arbejdsmarkedsstyrelsen tager sig også af driften af den fælleseuropæiske arbejdsformidling EURES (European Employment Services). EURES er et samarbejde om jobsøgning og formidling af jobs mellem landene i det Europæiske Økonomiske Samarbejde (EØS) og drives på vegne af EØS' direktion.

Formålet med EURES er at gøre det lettere for de arbejdende at flytte mellem landene i EØS-området og derved bidrage til balance mellem udbud og efterspørgsel inden for området.

EURES-rådgivere vejleder folk om jobsøgning i udlandet, giver information om arbejds- og opholdsbetingelser inden for området og bistår desuden arbejdsgivere, der gerne vil ansætte medarbejdere fra andre EØS-lande.

Yderligere oplysninger kan findes på hjemmesiden for EURES. Her findes der en lang række informationer for dem, der søger job og påtænker at flytte inden for Europa.

Nordjobb

Nordiske statsborgere eller statsborgere i EU, der er bosat i Norden og er i alderen 18-30 år, kan ansøge om NordjobbNordjobb medvirker til øget bevægelighed for unge inden for Norden og formidler arbejde og bolig i Norden. Alle nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiden for Nordjobb.

At søge arbejde i Island på arbejdsløshedsunderstøttelse fra ens hjemland

Alle de nordiske lande er medlemmer af EØS-traktaten. Det betyder, at en person kan tage til et andet nordisk land i helt op til tre måneder for at søge arbejde, og alligevel beholde retten til arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet. Man skal opfylde betingelserne hos det land, der udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelsen (se linkene nedenfor).

For at få dagpenge under jobsøgning i Island skal man have attesten PD U2 (N-303 hvis man flytter fra Færøerne eller Grønland) fra den myndighed, der udbetaler understøttelsen.

Når en arbejdssøgende person kommer til Island, skal vedkommende lade sig registrere hos Arbejdsmarkedsstyrelsen. Den udenlandske institution, der står for udbetaling af arbejdsløshedsunderstøttelse, vil da fortsætte med at udbetale understøttelsen.

Tag kontakt med myndighederne i hjemlandet i god tid

Man skal tage kontakt med den myndighed, der udbetaler arbejdsløshedsunderstøttelse, i god tid inden man tager af sted, for at skaffe sig oplysninger om særlige vilkår, tidsfrister og muligheder for forsinkelse i sagsbehandlingen.

Hvis man ikke finder et arbejde

Når tre måneder er gået, kan du ikke længere få udbetalt arbejdsløshedsunderstøttelse fra hjemlandet og må derfor vende tilbage dertil, hvis du skal bevare retten til understøttelse. Det er nødvendigt, at du vender tilbage til dit hjemland og lader dig registrere hos arbejdsformidlingen dér, inden attestens gyldighedsperiode udløber. Der må ikke gå længere tid end syv dage fra du kommer hjem og til du lader dig registrere hos arbejdsformidlingen. Den periode, hvor du kan modtage arbejdsløshedsunderstøttelse i det land, hvor du søger job, kan ikke forlænges. Når du vender tilbage til dit hjemland, skal du huske at lade dig afregistrere hos arbejdsformidlingen i det andet nordiske land.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.