Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

I Norge er det almindeligt at søge ledige stillinger som er slået op i jobbaser, aviser og på forskellige virksomheders og organisationers netsteder. Det er også muligt at sende uopfordrede ansøgninger direkte til arbejdsgiverne og blive rekrutteret via et vikar- eller rekrutteringsfirma. NAV.no er den største jobbdatabase i Norge, og du kan få gode råd om hvor du kan finde ledige stillinger på NAV's netsider om at finde ledige jobs. Den officielle portal Work in Norway giver dig også gode råd til jobsøgningen og information om hvordan det er at bo og arbejde i Norge.

Jobsøgning via den offentlige arbejdsformidling

Den offentlige arbejdsformidling i Norge ligger under Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). Du finder Norges største database over ledige job på NAV.no. Her kan du søge specifikt på professioner, arbejdsgivere, geografisk område og jobtype (fuldtid, deltid, vikariat). Hvis du leder efter et job inden for en bestemt profession eller i en bestemt kommune, og du ikke finder nogen ledige stillinger, kan du abonnere på søgningen og få en e-mail når der dukker nye stillinger op. 

Du kan registrere dig som bruger på NAV.no, uden at have et norsk personnummer eller D-nummer. Så får du din egen side hvor du kan uploade dine jobansøgninger, dit CV og få besked via e-mail når der bliver lagt relevante jobannoncer ud. Hvis du uploader dit CV, kan arbejdsgivere kontakte dig direkte.

Vær opmærksom på at du skal have et norsk personnummer eller et D-nummer hvis du ønsker at registrere dig som jobsøgende med dagpenge fra EU/EØS. Du kan lese mer om norsk D-nummer og fødselsnummer på sidene om folkeregistrering, og NAV kan hjelpe deg med å rekvirere et slikt D-nummer.  

Jobsøgning via den europæiske arbejdsformidling EURES

Du kan indlede jobsøgningen i Norge via arbejdsformidlingen i dit hjemland. I kraft af EURES-samarbejdet er de nationale arbejdsformidlinger i EU- og EØS-landene samt Schweiz knyttet sammen i et netværk.

EURES-rådgiverne i dit eget hjemland kan vejlede dig om jobsøgning i Norge. I Norge er EURES en integreret tjeneste i NAV. Når du kommer til Norge, kan NAV rådgive og informere dig om jobmuligheder, socialforsikring og andet. Du kan også kontakte NAV Servicesenter EURES.

EURES-netværkets netsted finder du jobannoncer fra de lande som er med i systemet. Du kan også finde kontaktinformation til EURES-konsulenterne i de forskellige lande. Din lokale EURES-konsulent kan informere dig om at arbejde i Norge samt vejlede og rådgive ved behov undervejs i jobsøgningsprocessen.

EURES’ netsted har også en oversigt over arbejdsmarkedet i Norge. Her finder du information på EU-sprogene om arbejdsløshed i de forskellige regioner i Norge samt information om hvilke sektorer der mangler arbejdskraft. 

Jobsøgning i Norge med dagpenge fra et andet nordisk land

Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige er medlemmer af EØS-samarbejdet. Som følge af dette kan du rejse til disse lande og til Færøerne i op til tre måneder for at søge arbejde og samtidig beholde dine dagpengerettigheder i hjemlandet. Kontakt din lokale arbejdsformidling for at få hjælp til dette. Hvis du skal søge job på Grønland eller Færøerne, kan du kontakte Hallo Norden for at få yderligere oplysninger om reglerne her.

For at få dagpenge mens du søger job i Norge, skal du bede din a-kasse om attest PD U2. Vær opmærksompå at du skal opfylde nogle bestemte krav hvis du skal have dine dagpenge med til udlandet. Du skal blandt andet være 100 % arbejdsløs, være registreret som aktivt jobsøgende, og du skal have været arbejdsløs med dagpenge i hjemlandet i mindst fire uger før afrejsen. Du bør kontakte din a-kasse i god tid for planlagt afrejse, så du er orienteret om særlige krav, tidsfrister og eventuel ventetid i sagsbehandlingen.

Når du kommer til Norge, skal du registrere dig hos det lokale NAV-kontor for at få udbetalt dine dagpenge. NAV kan rekvirere et D-nummer til dig og tilbyder desuden vejledning om jobsøgning og information om oplysningspligt i Norge. Du kan læse mere om dette på NAV's sider om at søge arbejde i Norge med dagpenge fra EU/EØS.

Hvis du ikke får arbejde i Norge i løbet de tre måneder med dagpenge, skal du, for at beholde din dagpengeret, rejse tilbage til det land hvor du er arbejdsløshedsforsikret og registrere dig hos de lokale myndigheder.

Hvis du får arbejde i Norge bliver du automatisk medlem af den sociale sikringsordning i Norge (folketrygden) fra den første arbejdsdag. Det er en betingelse at din arbejdsgiver melder dig ind i folketrygden, at der trækkes korrekt skat og at skatte indbetales til Skatteetaten. Herefter er du omfattet af den norske dagpengeordning.

Hvis du igen bliver ledig, og du har arbejdet i flere EØS-lande, kan du bede om at få overført arbejds- og forsikringsperioderne (attest PD U1/SED U 002/U004) fra de lande du har arbejdet i til Norge. Du skal dog kunne dokumentere at du er blevet uforskyldt arbejdsløs i Norge efter mindst en dags arbejde. Du kan læse mere på NAV's netsted om hvordan du får overført dine rettigheder til Norge.

Hallo Norden

Anbefalede artikler (9)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Jobsøgning i Norge

Her kan du finde information om jobsøgning i Norge og information om hvor du finder jobannoncer.

Bolig i Norge

Her finder du information om det norske boligmarked. Du kan både læse om leje og køb af bolig samt ...

Jobsøgning i Island

Her kan man finde oplysninger om jobsøgning og om mulighederne for at få ...

Jobsøgning i Sverige

Læs om jobsøgning, dine rettigheder på arbejdsmarkedet og om hvordan du søger arbejde i Sverige med ...

Bolig i Sverige

Her kan du læse om de forskellige boligformer i Sverige og om skattepligtig fortjeneste ved salg af ...

Bolig på Island

Her kan du finde oplysninger om boligsystemet på Island, om køb, leasing og leje af bolig.

Jobsøgning i Grønland

Det grønlandske arbejdsmarked er specielt. De fleste jobs findes indenfor det offentlige eller i de ...

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Flytte fra Danmark til udlandet

Læs her om de vigtigste ting du skal tænke på når du planlægger at flytte fra Danmark til et andet ...

Kontakt

Kontakt Hallo Norden

Hvis du har spørgsmål om at flytte, arbejde eller studere i Norden, kan du bruge Hallo Nordens spørgeformular.