Adgang til universitetsuddannelse i Island

Aðgangur að háskólamenntun á Íslandi
Her kan du finde information om adgang til universitetsuddannelse i Island.

De, der påtænker at uddanne sig ved et universitet, skal have afsluttet studentereksamen eller en tilsvarende eksamen. Der er hjemmel i loven til at fastsætte særlige betingelser for optagelse på et universitet og til at kræve, at de studerende underkaster sig optagelsesprøver eller stopprøver. Nordiske statsborgere har samme ret som islandske statsborgere til at søge om optagelse på et studium.

Universiteter i Island

I Island findes syv fungerende universiteter, heriblandt universitetscentre ude på landet. Fem af universiteterne drives af staten. Alle nærmere oplysninger om optagelsesbetingelser og optagelsesregler på de enkelte fakulteter, undervisningsplaner og studieordninger samt oplysninger om optagelses- og studiegebyr kan findes på universiteternes hjemmesider.

Studieafgift

På de privatdrevne universiteter betales der studieafgift, på de statslige universiteter optagelsesgebyr.

Sprogkundskaber

Hovedreglen er, at undervisningen på uddannelsesinstitutioner i Island foregår på islandsk. Dog er der undtagelser herfra, både på grundfagsstudier og fortsættende studier. Undervisningen i fremmedsprog foregår således for det meste på det pågældende sprog, og ligeledes tilbydes der nogle ganske få studieforløb på grundfagsniveau, hvor der udelukkende undervises på engelsk.

Flere universiteter tilbyder enkeltstående kurser eller hele studieforløb på engelsk. De fleste universiteter og mange af deres underafdelinger har desuden internationale koordinatorer, der bistår udenlandske studerende. Lærebøgerne i de fleste fag er på engelsk, dog er lærebøgerne i lokalt forankrede fag såsom jura på islandsk. I visse fag er en del af undervisningsmaterialet på skandinaviske sprog.

Fjernstudium

På nogle af universiteterne tilbydes fjernstudium. Der samarbejdes om fjernstudier med kommuner, universitetscentre, videnscentre, efteruddannelses- og folkeoplysningsinstitutioner rundt om i landet. Alle nærmere oplysninger kan findes på hjemmesiderne for de fakulteter og studiefag, som tilbyder fjernstudium.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.