Akademisk anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Ulkomailla suoritettujen tutkintojen akateeminen tunnustaminen Suomessa
Her kan du læse om, hvordan udenlandske uddannelser kan anerkendes, når du flytter til Finland for at studere eller arbejde. Du kan også læse om, hvordan uddannelser, som er gennemført i Finland, kan anerkendes i udlandet.

Akademisk anerkendelse af eksamener gør det muligt at både komme ind på en uddannelse på baggrund af en udenlandsk uddannelse og at få meritoverført disse studier som en del af ens eksamen i Finland.

Information om erhvervsmæssig anerkendelse af uddannelse, hvor en person med en udenlandsk uddannelse har brug for en særlig godkendelse af uddannelsen eller en autorisation, finder du i afsnittet "Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland".

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland

Uddannelsesinstitutionerne tager selv beslutning om anerkendelse af uddannelser, som er gennemført i udlandet som del af en finsk uddannelse. Overenskomsten mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til videregående uddannelse sikrer, at videregående uddannelsesinstitutioner i Norden anerkender hinandens uddannelser.

Anerkendelse af finske uddannelser i udlandet

Det internationale princip i forbindelse med anerkendelse af uddannelser er at den modtagende part foretager en vurdering af den udenlandske uddannelses niveau, og de kompetencer som den pågældende eksamen medfører. Der er ingen mulighed for fra finsk side direkte at påvirke den afgørelse, som myndighederne i et andet land kommer frem til. Selv om der findes visse generelle regler i eksempelvis de nordiske aftaler og EU's bestemmelser, træffer hvert land selv beslutningen om, hvordan reglerne skal gennemføres, og hvordan de skal bruges i specifikke situationer. Man kan også bede Utbildningsstyrelsen om en særskilt udtalelse om en finsk eksamen. Utbildningsstyrelsen udarbejder mod betaling ekspertudtalelser om finske uddannelser med henblik på brug i internationale sammenhænge. Udtalelsen kan gives for gennemførte uddannelser som indgår i Finlands officielle eksamensstruktur.

Yderligere information

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.