Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark

Anerkendelse af udenlandske uddannelser i Danmark
Her finder du information om hvordan du får anerkendt dine uddannelseskvalifikationer i Danmark

Hvis du har en gymnasial uddannelse

De nordiske lande anerkender hinandens adgangsgivende eksamener. det vil i Danmark sige de gymnasiale uddannelser. Hvis du har en ungdomsuddannelse fra et andet nordisk land, har du ret til at blive optaget på en videregående uddannelse på samme vilkår som studerende med danske ungdomsuddannelser.

Den eneste undtagelse er at Danmark og Norge har indgået en aftale om at indføre kvoter for hvor mange norske studerende der kan studere lægevidenskab og tandlægevidenskab i Danmark og omvendt.

Hvis du har en videregående uddannelse

Hos Uddannelses- og Forskningsministeriet kan du få en vurdering af hvad din udenlandske uddannelse svarer til i Danmark.

Nogle erhverv kræver autorisation

Nogle erhverv er lovregulerede i Danmark. det betyder at du skal have en autorisation for at arbejde i Danmark.

Nordisk anerkendelsessamarbejde

Du kan læse mere det nordiske samarbejde om at  anerkende hinandens uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.