Ansøge om at føde i Sverige eller udlandet

Planlagt fødsel i et andet nordisk land
Her kan du læse om hvordan du ansøger om forhåndskendelse til at føde i et andet nordisk land end der hvor du bor. Du finder også information om hvordan du registrerer dit barn i Sverige så det får svensk personnummer hvis du bor i Sverige og føder i udlandet.

Uforudset fødsel under rejse i udlandet

Det europæiske sygesikringskort dækker alle lægetjek og behandlinger i forbindelse med din graviditet, også uforudset fødsel hvis du for eksempel føder under en rejse i udlandet.

Planlagt fødsel i udlandet

Hvis du planlægger at føde i udlandet, skal du kontakte din nationale socialsikringsmyndighed og bede om en forhåndsgodkendelse for at sikre dig at dine omkostninger vil blive dækket.

Bo og arbejde i Sverige og vil føde i udlandet

Hvis du bor og arbejder i Sverige og vil føde i et andet nordisk land, skal du ansøge om en forhåndsgodkendelse (S2-formular) hos Försäkringskassan for at finansiere planlagt sundhedspleje i et andet nordisk land.

Bo og arbejde i udlandet og vil føde i Sverige

Hvis du bor i et andet nordisk land og ønsker at føde i Sverige, skal du ansøge om dette i dit hjemland.  Socialsikringsmyndigheden i det land, hvor du er socialsikret, kan udfærdige en forhåndsgodkendelse.

Er du social sikret i Danmark eller Finland, skal du ansøge om S2-formular.

Er du social sikret i Island eller Norge, skal du ansøge om E112-formular for at styrke finansieringen af den planlagte sundhedspleje i Sverige.

Bo i et land, arbejde i et andet land og vil føde

Hvis du bor i et nordisk land og pendler til et arbejde i et andet nordisk land, kan du selv vælge om du vil føde i bopælslandet eller arbejdslandet.

Derimod kan du ikke kræve at dit barn efter fødslen kan få eventuel behandling i arbejdslandet.

Folkeregistrering og personnummer for barn født i udlandet

Hvis du føder et barn i udlandet, og du har svensk folkeregisteradresse, skal du ved indrejse i Sverige henvende dig og få barnet registreret hos Skatteverket der hvor du bor, så barnet kan få et svensk personnummer. Føder du dit barn i et andet nordisk land, sker dette nemlig ikke automatisk. Du skal medbringe barnets udenlandske fødsels- og navneattest.

Hvis du derimod bor i udlandet og føder dit barn i udlandet og barnet bliver svensk statsborger, har dit barn ikke ret til at få tildelt et svensk personnummer. Dit barn vil først få tildelt et personnummer, når det flytter til Sverige og opfylder kravene til at blive registreret i Sverige.

Statsborgerskab og navngivning

Hvilket eller hvilke statsborgerskab(er) dit barn får, afhænger af den lov der gælder dér hvor forældrene er statsborgere.

Et barn med to forældre der begge er statsborgere i nordiske lande, vil altid få moderens statsborgerskab. Om barnet også får den anden forælders statsborgerskab kan afhænge af hvilket land barnet er født i, og om forældrene er gift.

I Sverige skal børn navngives før de fylder tre måneder. Navngivningen sker hos Skatteverket.

Hvis barnet skal døbes i en svensk kirke, skal I kontakte det sogn, som I tilhører. Ønsker I at barnet skal døbes i et andet nordisk land, skal I kontakte et sogn i det land hvor I ønsker at barnet skal døbes.

 

Svangerskabskontrol

Opholder du dig i et andet nordisk land i mindre end 6 måneder, har du ret til nødvendige sundhedsydelser i løbet af dit ophold. Du betaler samme patientafgift som patienter der er bosatte i landet.

Svangerskabskontrol er en nødvendig ydelse. Det er den medicinsk ansvarlige, der bedømmer hvad der regnes som nødvendig sundhedspleje og du bør derfor tage direkte kontakt til den klinik, hvor du ønsker at få behandling.

 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.