Ansøgning til videregående uddannelser i Finland

Haku korkea-asteen koulutukseen Suomessa
Her kan du læse om, hvordan du søger om optagelse på finske professionshøjskoler og universiteter.

Du finder information om videregående uddannelser i Finland på siden "Videregående uddannelse i Finland".

Du kan søge om optagelse på finsk- og svensksprogedevideregående uddannelser (professionshøjskoler og universiteter) om foråret og om efteråret via den fælles digitale ansøgningsprocedure på netstedet Studieinfo. Den nordiske overenskomst om adgang til videregående uddannelse sikrer alle nordiske statsborgere muligheden for at tage en højere uddannelse i et andet nordisk land på samme eller tilsvarende vilkår som borgerne i det pågældende land. 

De fleste kandidatuddannelser (især de engelsksprogede) er ikke med i den fælles ansøgningsprocedure. Man skal i stedet søge om optagelse direkte hos det pågældende universitet. 

Der kommer ikke nødvendigvis en særlig invitation til en optagelsesprøve, og derfor man skal selv finde ud af, hvor og hvornår denne afholdes. Som regel er det let at finde oplysningerne på universiteternes og professionshøjskolernes sider om optagelse.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.