Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
Her kan du læse om social sikring, sygeforsikring, arbejdsløshedsforsikring og beskatning ved arbejde i to eller flere lande på samme tid.

Deltidsarbejde og freelancearbejde bliver mere og mere udbredt, og derfor kan arbejdstagere befinde sig i situationer, hvor de bliver berørt af social sikring, skat og arbejdsmarkedslovgivning i forskellige lande.

Social sikring og sygeforsikring ved arbejde i flere lande

Hvis du arbejder i 2 eller flere lande samtidigt, er du som regel socialt sikret i bopælslandet, hvis du også arbejder i det pågældende land. Det vil sige, at du normalt er socialt sikret i Finland, hvis du bor og arbejder i Finland og derudover arbejder i et andet EU-/EØS-land. 

Hvis dit arbejde i Finland ikke overstiger 25 % af dit samlede arbejde, er du socialt sikret i din arbejdsgivers hjemland. Det forudsætter også, at din arbejdsgiver er den samme både i Finland og i udlandet. Hvis du har forskellige arbejdsgivere i Finland og i udlandet, er du socialt sikret i dit bopælsland.

I ovenstående situationer kan du hente attest A1 hos Pensionsskyddscentralen, hvormed du kan dokumentere, at du er socialt sikret i Finland.

Hvis du er omfattet af socialforsikringen i det land hvor du arbejder, er du ligeledes sygeforsikret i det land, hvor du arbejder. Du har alligevel ret til at bruge de offentlige sundhedsydelser i Finland på samme vilkår som personer, der er forsikret i Finland. Du kan læse mere på siden Ret til sundhedsydelser i Finland

Arbejdsløshedsforsikring

Hvis du bliver arbejdsløs, når du arbejder i flere lande på samme tid, kan du søge om kontanthjælp eller dagpenge i det land, hvor du er omfattet af socialforsikringen. Du kan læse mere på siden Finske ydelser for ledige

Beskatning ved arbejde i flere lande

I forhold til beskatning er hovedreglen, at man forbliver almindeligt skattepligtig i det land hvor ens primære bopæl anses for at være. Indkomster beskattes som regel i arbejdslandet, men du undgår dobbeltbeskatning i henhold til den nordiske skatteaftale.

Du finder information om beskatning i Finland på siden Skat i Finland og på den nordiske skatteportal, Nordisk eTax.

Hvilket lands lovgivning er gældende?

Den finske arbejdslovgivning gælder for arbejde, som udføres i Finland. I internationale situationer kan det forekomme, at arbejdsforholdet er omfattet af arbejdslovgivningen i et andet land. Du kan læse mere på Arbetarskyddsförvaltningens netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.