Arbejde samtidigt i Finland og i et andet land

Työskentely samanaikaisesti Suomessa ja jossakin toisessa maassa
Her kan du læse om socialforsikring, sygeforsikring og beskatning i forbindelse med samtidigt arbejde i flere lande, samt hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver arbejdsløs, når du arbejder i flere lande på samme tid.

Deltidsarbejde og freelancearbejde bliver mere og mere udbredt, og derfor kan arbejdstagere befinde sig i situationer, hvor de bliver berørt af social sikring, skat og arbejdsmarkedslovgivning i forskellige lande.

Social sikring og sygeforsikring ved arbejde i flere lande

Hvis du arbejder i 2 eller flere lande samtidigt, er du som regel socialt sikret i bopælslandet, hvis du også arbejder i det pågældende land. Det vil sige, at du normalt er socialt sikret i Finland, hvis du bor og arbejder i Finland og derudover arbejder i et andet EU-/EØS-land. 'Dermed kan du for eksempel få sygedagpenge fra FPA i forbindelse med sygdom, og du kan få barselsdagpenge fra FPA i Finland.

Hvis dit arbejde i Finland ikke overstiger 25 % af dit samlede arbejde, er du socialt sikret i din arbejdsgivers hjemland. Det forudsætter også, at din arbejdsgiver er den samme både i Finland og i udlandet. Hvis du har forskellige arbejdsgivere i Finland og i udlandet, er du socialt sikret i dit bopælsland.

I ovenstående situationer kan du hente attest A1 hos Pensionsskyddscentralen, hvormed du kan dokumentere, at du er socialt sikret i Finland.

Hvis du er socialt sikret i det land, hvor du arbejder, er du ligeledes sygeforsikret i det land, hvor du arbejder. Du har alligevel ret til at bruge de offentlige sundhedsydelser i Finland på samme vilkår som personer, der er forsikret i Finland. Du kan bede FPA om en attest om ret til sundhedsydelser ("Intyg om rätt att få vårdförmåner i Finland"). Ved hjælp af denne kan du dokumentere, at du har ret til behandling i det offentlige sundhedssystem.

Hvis du er sygeforsikret i et EU-/EØS-land uden for Norden, skal du bede sygesikringsmyndigheden i det land, hvor du arbejder om dokumentation for sygeforsikringen (attest S1) og indsende den til FPA med henblik på registrering.

Du kan få yderligere information hos FPA.

Socialforsikringsafgift i Finland

Hvis du er socialt sikret i Finland, skal du betale sygeforsikringsafgift i Finland (cirka 2 % af din indtægt). Arbejdsgiveren indbetaler afgiften og trækker en del af afgiften fra medarbejderens løn.

Hvis du er forsikret i Finland, skal du som regel betale sygeforsikringsafgift, også selvom din indtægt ikke beskattes i Finland. Hvis du er begrænset skattepligtig (og bor i udlandet), skal du som regel betale sygeforsikringsafgift af din indtægt.

Hvis du kommer til Finland fra udlandet for at arbejde, skal du ikke betale socialforsikringsafgifter af din indtægt, hvis du medbringer attest A1.

Hvis du bliver arbejdsløs

Hvis du bliver arbejdsløs, når du arbejder i flere lande på samme tid, kan du søge om kontanthjælp eller dagpenge i det land, hvor du er omfattet af socialforsikringen. Du skal forholde dig på samme måde, hvis du mister dit arbejde i det land, hvor du ikke socialt sikret.

Beskatning ved arbejde i flere lande

Når det gælder beskatning er hovedreglen, at du forbliver almindeligt skattepligtig i det land, hvor det vurderes, at du har din primære bopæl. Hvis du arbejder i mere end 6 måneder om året i et andet land (183 dage om året eller mere), kan du dog også være almindeligt skattepligtig i det pågældende land. Du kan kun være almindeligt skattepligtig i ét land ad gangen.

Almindelig skattepligt betyder, at du skal angive din indtægt fra alle lande til skattemyndigheden i det land, hvor du er almindeligt skattepligtig. De nordiske aftaler forhindrer dog dobbeltbeskatning. Dermed skal du ikke betale skat i Finland af indtægter, som allerede er beskattet én gang. Indkomster fra andre nordiske lande skal dog påføres den finske selvangivelse, hvis du er almindeligt skattepligtig i Finland.

Du er begrænset skattepligtig i de lande, hvor du ikke er almindeligt skattepligtig. Begrænset skattepligt betyder, at du kun skal betale skat af indtægter i det pågældende land, og du skal således ikke indsende en selvangivelse ved årets slutning.

Du finder yderligere information om beskatning på den fællesnordiske skatteportal.

Grænsearbejdere

Grænsearbejdere er personer, som til daglig arbejder i et land og bor i et andet og kommer hjem mindst en gang om ugen. Grænsearbejdere er arbejdsløshedsforsikrede i det land, hvor de arbejder. Grænsearbejdere er omfattet af de særlige regler, som gælder for grænsearbejdere. Grænsearbejdere betaler som regel kun skat i bopælskommunen. Læs mere:

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.