Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne

Arbejde udenlands, men bosiddende på Færøerne
Her er en beskrivelse af, hvordan du skal forholde dig til dine sociale rettigheder og pligter, hvis du arbejder udenlands, men er bosiddende på Færøerne.

Tager du fra  Færøerne til et andet nordisk land udenfor Rigsfællesskabet,  for at arbejde uden at flytte adresse, skal du som udgangspunkt betale afgift til de sociale ordninger i det land, hvor du arbejder.  Men du kan også slippe for at betale disse afgifter forudsat, at du er socialt forsikret i dit hjemland.

Ønsker du at være fritaget for de afgifter, som er i udlandet, bør du henvende dig til Almannaverkið og få udleveret et spørgeskema, sum du skal udfylde og aflevere til institutionen igen. Almannaverkið sørger så for at sende en blanket, som hedder N 101 FO til vedkommende myndighed i udlandet. Denne blanket er samtidig et bevis på, at du er omfattet af lovgivningen på Færøerne.

Når Almannaverkið får svar fra udlandet på din N 101 FO, informeres de pårørende institutioner på Færøerne om dette, så disse kan kræve ind de lovbestemte afgifter

Færøsk arbejdsgiver, som har arbejdsopgaver i udlandet, som bliver udført af arbejdstagere, som er bosiddende på Færøerne, bør få afklaret dette, før man tager til udlandet.

Vælger du at være forsikret i de sociale forordninger i arbejdslandet, har du visse  rettigheder der, men vælger du derimod at søge om undtagelse fra at betale til forordningerne i arbejdslandet, frasiger du dig samtidig disse rettigheder

Skifter du arbejdsgiver, men arbejder stadig i udlandet og bor på Færøerne, skal du henvende dig til Almannaverkið  og søge på ny, hvis du ønsker at være omfattet af færøsk lovgivning.

Spørgeskema til at arbejde udenlands er at finde på hjemmesiden hos Almannaverkið.

Flytter du bopæl og adresse til et andet nordisk land, samtidig som du skal arbejde der, har du pligt til at betale til de forordninger, som er i det land, du flytter til.

Ovennævnte rettigheder er i henhold til Nordisk Konvention om Social Sikring/EØS-forordning 1408/71, og er gældende for alle de nordiske lande bortset fra landene indenfor rigsfællesskabet  Færøerne, Danmark og Grønland.

 

Arbejde i Danmark bopæl på Færøerne

Hvis du arbejder i Danmark og har bopæl på Færøerne, gælder hovedregelen stadig, at du betaler til den a-kasse i det land du arbejder, det vil i dette tilfælde sige, at du her betaler til den danske a-kasse. Dette er også gældende for de færinge, som sejler under DIS.

Bliver du arbejdsløs, skal du dog  søge om arbejdsløshedsstøtte, i det land du bor. Det vil for dig, som er bosiddende på Færøerne, siige, at du skal søge arbejdsløshedsstøtte fra ALS. Du skal i så fald bede din danske A-kasse om et såkaldt N/E 301 (PdU1), som du så afleverer til ALS på Færøerne.

 

Arbejde i Grønland bopæl på Færøerne

I Grønland har man ingen arbejdsløshedskasse.

Færinger, som arbejder i Grønland og har bopæl på Færøerne, har dog mulighed for at tegne en frivillig arbejdsløshedsforsikring.  Ret til udbetaling sker først et år efter ikrafttrædelsen af den frivillige forsikringen.  

Spørg på ALS om ind- og udbetaling og anden yderligere information.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.