Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark

Arbejds- og opholdstilladelse i Danmark
Her kan du læse hvilke regler der gælder for nordiske borgere der ønsker at arbejde i Danmark.

Nordiske statsborgere

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du frit rejse til Danmark for at opholde dig og arbejde. Du behøver hverken have visum, arbejdstilladelse eller opholdstilladelse.

Statsborgere fra EU- og EØS-lande

Hvis du ikke er nordisk statsborger, men er statsborger i et EU-land, et EØS-land eller Svejts, kan du frit opholde dig i Danmark i tre måneder. Hvis du leder efter arbejde under opholdet, må du være i landet i seks måneder.

Hvis du ønsker at blive længere i Danmark, skal du søge om et registreringsbevis. Registreringsbeviset er et bevis på de rettigheder, du som EU/EØS-statsborger har efter EU-reglerne om fri bevægelighed for personer og tjenesteydelser. Du skal søge om registreringsbeviset på nyidanmark.dk inden dit lovlige ophold udløber. Du kan læse mere på nyidanmark.dk.

  Familie

  Din ægtefælle/partner og børn under 21 har som hovedregel ret til at følge med. Dog skal din familie have visum hvis de er statsborgere i et land hvor der er visumpligt til Danmark.

  Hvis din ægtefælle/partner er EU-/EØS-borger, kan han eller hun søge registreringsbesvis på eget grundlag eller som familiemedlem.

  Hvis din ægtefælle/partner er statsborger i et andet land, kan han eller hun søge om ophold som familiemedlem, men vil i stedet for et registreringsbevis få udstedt et opholdskort. Du kan læse mere på nyidanmark.dk.

   Statsborgere fra resten af verden

   Hvis du ønsker at arbejde i Danmark, men ikke er statsborger i et nordisk land, et EU-land, et EØS-land eller Svejts, kan du læse mere om dine muligheder på nyidanmark.dk.

   Kontakt myndighed
   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.