Arbejdsgivere og selvstændig erhvervsdrivende i Sverige

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Kvinde ved computer ved Nordisk Råds session 2015 i Reykjavik. 

Fotograf
Johannes Jansson
Hvis du er arbejdsgiver eller selvstændig erhvervsdrivende skal du følge nogle særlige regler hvis du ansætter medarbejdere fra andre lande. Her kan du læse nogle grundregler for hvad der gælder i Sverige.

Arbejdskraft fra EU- og EØS-lande

Hvis du som arbejdsgiver overvejer at rekruttere arbejdskraft fra udlandet, er det vigtigt at du på forhånd sætter dig ind i hvilke regler og love der gælder på området.

Legitimation

Den ansatte skal kunne fremvise et gyldigt pas eller anden legitimation hvoraf statsborgerskabet fremgår.

Ansættelseskontrakt/ansættelsesvilkår

Du bør udarbejde en skriftlig ansættelseskontrakt hver gang du ansætter en medarbejder. Ansættelseskontrakten skal indeholde information om blandt andet ansættelsesform, tiltrædelsesdato, arbejdsopgaver/embede, løn, arbejdstid, ferie og overenskomst.

Medarbejdere fra EU/EØS-lande skal behandles på samme måde som svenske medarbejdere i overensstemmelse med EU's ligebehandlingsprincip. Dette princip forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet i forhold til ansættelse, løn og øvrige arbejds- og ansættelsesvilkår.

Arbejdsmarkedsforsikringer

Ifølge overenskomsten på området skal arbejdsgiveren tegne nogle bestemte arbejdsmarkedsforsikringer for de ansatte. Du kan findes yderligere information på Svenskt Näringslivs forsikringsside.

Social sikring

EU/EØS-statsborgere har ret til sociale sikringsydelser i det land hvor han eller hun arbejder og betaler social sikringsafgift. Dette gælder også hvis medarbejderen er bosat i et andet EU/EØS-land. Familiemedlemmer, der ikke selv arbejder, er forsikrede i det land hvor den medarbejderen arbejder.

Forsikringen gælder fra den første ansættelsesdag.

Beskatningsregler

Hovedreglen i skattelovgivningen er at medarbejderen betaler skat i det land hvor han eller hun arbejder. Der er dog visse undtagelser inden for EU. Skatteverket kan bidrage med yderligere information.

Medarbejdere fra lande uden for EU/EØS

Statsborgere fra lande uden for EU/EØS som ønsker at arbejde i Sverige skal have en arbejdstilladelse. Arbejdstilladelsen skal være klar og indført i passet før indrejsen til Sverige.

Kontakt Arbetsförmedlingen for yderligere information.

Relevante links for arbejdsgivere

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.