Autorisation af erhverv i Norge

Autorisasjon av yrker i Norge
I Norge er visse erhverv lovregulerede, og det kræver en autorisation at kunne udøve dem. Her kan du læse mere om disse erhverv.

Norden har et åbent uddannelses- og arbejdsmarked. De nordiske aftaler sikrer, at du har mulighed for at uddanne dig og tage eksamen på uddannelsesinstitutioner i de øvrige nordiske lande, og at myndighederne arbejder for, at du opnår gensidig anerkendelse af eksamener, deleksamener eller andre resultater, således at du kan søge job i hele Norden.

I Norge er visse erhverv lovregulerede, og det kræver en autorisation, at kunne udøve dem. Her kan du se de mest almindelige lovregulerede erhverv i Norge, samt hvilke instanser som udsteder den særlige autorisation:

Sundhedspersonale

Helsedirektoratet har ansvaret for udstedelse af autorisationer til lovregulerede erhverv inden for sundhedssektoren, herunder virke som læge, psykolog, sygeplejerske, fysioterapeut, farmaceut, bioingeniør, social- og sundhedsassistent med flere.

Lærere og pædagoger

NOKUT har ansvaret for vurderingen af kvalifikationer hos lærere og pædagoger, som er uddannet i udlandet.

Revisorer, regnskabsførere, ejendomsmæglere

Finanstilsynet har ansvaret for godkendelse af statsautoriserede revisorer, registrerede revisorer, autoriserede regnskabsførere, ejendomsmæglere og inkassobevillingshavere.

Veterinært personale

Den norske fødevarestyrelse (Mattilsynet) udsteder autorisation til dyrlæger, fiskeribiologer og dyrepassere.

Advokater

Tilsynsrådet for advokatvirksomhed udsteder advokatbestallinger, autorisation til advokatfuldmægtige og giver tilladelse til forskellige retshjælpstiltag.

Søfart

Sjøfartsdirektoratet udsteder certifikater til søfolk i Norge.

Piloter og flymekanikere

Luftfartstilsynet udsteder licenser til arbejde inden for luftfart.

Elektrikere

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) udsteder autorisation til elektrikere.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.