Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark

Autorisation til at udføre visse erhverv i Danmark
Læs her om danske autorisationer og internationale brancheregler.

Inden for visse brancher gælder der særlige regler hvis du ønsker at arbejde i Danmark. En række erhverv er lovregulerede, og inden for andre findes internationale brancheregler eller andre særlige regler.

  Lovregulerede erhverv

  Der findes cirka 120 erhverv i Danmark der kræver autorisation. Du kan finde en samlet liste på dansk og engelsk hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM). Her kan du finde vejledninger til hvordan du søger autorisation inden for hvert enkelt erhverv. 

  Internationale brancheregler og andre erhverv med særlige regler

  For enkelte erhverv inden for visse erhverv inden for vej-, luft- og søtransport gælder der internationale brancheregler. Der findes desuden erhverv som der kun er meget begrænset mulighed for at udøve i Danmark med et udenlandsk statsborgerskab eller en udenlandsk uddannelse. Det gælder hvis du er dommer, præst eller arbejder inden for politiet.

  Du kan læse mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

  Hvis du skal arbejde midlertidigt i Danmark

  Hvis du er statsborger og etableret som erhvervsudøver i et andet EU/EØS-land, må du gerne udøve dit erhverv midlertidigt og lejlighedsvis i Danmark hvis du forinden sender en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed. Du behøver dog kun at anmelde dig som tjenesteyder hvis det kræves i de regler der gælder for erhvervet.

  Hvis du er statsborger i et land uden for EU/EØS, har du kun en sådan adgang til at anmelde dig som tjenesteyder hvis det er fastsat i reglerne for erhvervet.

  Inden for visse erhverv der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, har myndigheden ret til at kontrollere dine erhvervskvalifikationer før du begynder at levere tjenesteydelser i Danmark.

  Sådan anmelder du dig

  Når du første gang flytter til Danmark for at udføre tjenesteydelser, skal du sende en skriftlig anmeldelse til den kompetente myndighed, som fremgår af listen over lovregulerede erhverv.

  Du skal vedlægge de dokumenter som den myndigheden kræver.

  Du skal forny din anmeldelse en gang om året.

  Oplysninger til tjenestemodtagerne

  Normalt skal du udøve din virksomhed under den faglige titel fra det land hvor du er etableret. Det gælder medmindre du har fået godkendt dine erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.

  Den kompetente myndighed kan i de fleste tilfælde kræve at du orienterer tjenestemodtageren oplysninger om:

  • din eventuelle registrering i et handelsregister eller lignende
  • navn og adresse på den kompetente tilsynsmyndighed i det land  hvor du er etableret
  • den faglige sammenslutning eller lignende organ som du eventuelt er optaget i
  • din faglige titel eller, hvis en sådan titel ikke findes, dit uddannelsesbevis
  • dit eventuelle momsregistreringsnummer
  • din eventuelle forsikringsaftale eller anden beskyttelse i forbindelse med erhvervsansvar

  Læs mere hos Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM).

   Mere information

   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.