Beskatning af bolig i Finland

Asunnon verotus Suomessa
Her kan du læse om beskatning af ejerbolig i Finland.

Beskatning af ejerboliger

Hvis du ejer en bolig i Finland, som du lejer ud, skal du opgive lejeindtægten på din selvangivelse og betale skat af indtægten i Finland. Du finder yderligere information på siden Skat i Finland og i Skatteförvaltningens vejledning om lejeindtægter.

Du skal betale en overdragelsesskat, når du køber en bolig i Finland. Det er som regel køberen af boligen, som skal betale skatten. Hvis du er førstegangskøber i alderen 18–39 år, og selv skal bo i boligen, skal du ikke betale overdragelsesskat. Du finder yderligere information i Skatteförvaltningens vejledning om boligkøb.

Du skal ikke betale skat af gevinsten ved salg af egen bolig, hvis du selv har ejet den, og hvis du eller et familiemedlem har boet i den i en sammenhængende periode på mindst 2 år. Du skal dog betale skat, hvis du sælger en anden bolig end din egen faste bolig. Du finder yderligere information i Skatteförvaltningens vejledning om boligsalg.

Hvis din bolig ligger i udlandet, kan du finde vejledning om beskatning af lejeindtægter eller overskud fra salg på netstedet Nordisk eTax.

Beskatning af grund

Når grunden overtages, skal der betales en overdragelsesskat, som udgør 4 % af købsprisen. I forbindelse med købet bliver køberen også orienteret om registrering i ejendomsregistret samt formularer til brug ved ansøgning om byggetilladelse. Læs mere på Skatteförvaltningens netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.