Beskatning af grænsearbejdere i Finland

Rajatyöntekijän verotus Suomessa
I det følgende afsnit kan du læse om de særlige regler, som gælder for grænsearbejdere (personer, som bor i et land og arbejder i et andet).

Borgere i grænsekommunerne

En person, som bor i et land og arbejder i et andet land, beskattes i bopælskommunen under forudsætning af, at personen bor i en kommune i grænseområdet mellem Finland og Sverige eller Finland og Norge og arbejder i det samme grænseområde, men i en kommune på den anden side af grænsen. Personen skal desuden opholde sig i sin permanente bolig i hjemlandet mindst 2 dage om ugen.

Mellem Finland og Sverige anses følgende kommuner på den finske side for at være grænsekommuner: Tornio, Ylitornio, Pello, Kolari, Muonio og Enontekiö. På den svenske side anses Haparanda, Övertorneå, Pajala og Kiruna for at være grænsekommuner.

Mellem Finland og Norge anses følgende kommuner på den finske side for at være grænsekommuner: Enontekiö, Inari og Utsjoki. På den norske side anses Karasjok, Kautokeino, Kåfjord, Nesseby, Nordreisa, Storfjord, Sør-Varanger og Tana.

Personer, som ikke bor i grænsekommunerne

Hvis en person bor i et land og arbejder i et andet, men ikke i grænsekommunen, skal vedkommende betale indkomstskat i det land, hvor arbejdet udføres.

I Finland betaler personer, der er begrænset skattepligtige, kildeskat (progressiv indkomstskat) i Finland. Du kan læse mere i afsnittet om Skat i Finland.  Personer, der arbejder i Sverige, betaler SINK-skat til Sverige. I Norge er der ikke særlige skatteprocenter for begrænset skattepligtige.

Du finder yderligere information i Skattemyndighedernes vejledning og på den nordiske skatteportal.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.