Beskatning af pension i Finland

Eläkkeiden verotus
Her kan du læse om beskatning af finsk og udenlandsk pension.

Beskatning af pension fra Finland

Pensioner som udbetales fra Finland beskattes som regel i Finland, også selv om modtageren af pensionen bor i udlandet.

Ofte betaler en person som bor i udlandet skat af pension fra Finland i både Finland og i bopælslandet. Bopælslandet korrigerer dog for eventuel dobbeltbeskatning.

En skatteaftale mellem Finland og bopælslandet kan i visse tilfælde medføre at der ikke skal betales skat af den finske pension i Finland. Hvis du planlægger at flytte til udlandet, er det en god idé at kontakte skattevæsenet allerede inden flytningen for at undersøge om skatteaftalen har betydning for dig. Pensionsmodtagere skal også indsende en flytteanmeldelse og give de finske skattemyndigheder besked om den nye adresse.

Du kan finde yderligere information om beskatning på Skatteförvaltningens netsted og på den fællesnordiske skatteportal Nordisk eTax.

Beskatning af pension fra et andet nordisk land

Der betales skat af pension udbetalt fra et andet nordisk land i det land hvor skatten udbetales. Udenlandsk pension skal også opgives på den finske selvangivelse. Den nordiske skatteaftale sikrer dog at dobbeltbeskatning undgås. Pension fra et andet nordisk land bliver medregnet i din samlede indtægt, og dette udgør grundlaget for din finske skatteprocent.

Pension fra udlandet skal oplyses i rubrik 10.1 (Pensionsindkomst fra udlandet) på den finske selvangivelse, og skat som er betalt til udlandet skal oplyses i rubrik 11.1 (Udenlandsk skat).

Læs mere på den nordiske skatteportal Nordisk eTax. Hvis du modtager pension fra Sverige, kan du også finde yderligere information på Skatteförvaltningens netsted.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.