Beskatning af studerende i Finland

Opiskelijan verotus Suomessa
Her kan du læse om beskatning af uddannelsesstøtte og beskatning af indtægter fra job under studietiden i Finland.

Du finder grundlæggende information om uddannelsesstøtte, boligstøtte og studielån på siden Uddannelsesstøtte i Finland.

Beskatning af uddannelsesstøtte

Beskatning af udenlandsk uddannelsesstøtte i Finland

Uddannelsesstøtte fra andre nordiske lande beskattes ikke i Finland. Hvis du ved siden af uddannelsesstøtten har en indtægt hos en finsk arbejdsgiver, skal denne indtægt beskattes i Finland.

Beskatning af finsk uddannelsesstøtte i udlandet

Uddannelsesstøtte er skattepligtig indkomst i Finland. Men på grund af skattefradraget for uddannelsesstøtte bliver du reelt ikke beskattet, hvis du ikke har anden skattepligtig indkomst. Hvis du har anden skattepligtig indkomst, skal uddannelsesstøtten medregnes som øvrig indkomst på forskudsopgørelsen i Finland.

Hvis du rejser til et andet nordisk land udelukkende for at studere, har du ikke brug for et skattekort. 

Arbejde ved siden af studierne

Beskatning af finske studerendes lønindtægt i udlandet

Som udgangspunkt betales der altid skat af arbejdsindkomst til det land, hvor man arbejder. Du skal bestille et skattekort i det land, hvor du arbejder.

Løn- og kapitalindtægter i udlandet har indflydelse på størrelsen af uddannelsesstøtten fra Finland, og derfor bør man være opmærksom på indtægtsgrænserne for uddannelsesstøtte. Hvis dine indtægter overstiger den årlige indtægtsgrænse, skal du tilbagebetale en del af uddannelsesstøtten. Du kan også foretage en frivillig indbetaling af overskydende støtte til FPA. Du finder yderligere information om indtægtsgrænser på FPA's netsted.

 

Beskatning af udenlandske studerendes arbejdsindkomst i Finland

Hvis du kommer til Finland fra et andet nordisk land for at studere i mere end 6 måneder og arbejder ved siden af studierne, kan du få et almindeligt skattekort fra Skatteförvaltningen.

Hvis opholdet er kortere end 6 måneder, får du et kildeskattekort hvorefter arbejdsgiveren trækker en kildeskat på 35 % af din løn. I stedet for et kildeskattekort kan du ansøge om progressiv beskatning. Læs mere på Skatteförvaltningens netsted.

Du kan læse mere om almindelig og begrænset skattepligt på siden Skat i Finland.

Du kan også læse mere på den nordiske skatteportal.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.