Beskatning, når du arbejder i Finland, men bor i et andet nordisk land

Verotus kun työskentelet Suomessa mutta asut toisessa Pohjoismaassa
Her kan du læse om beskatning, når du arbejder i Finland, men bor i et andet nordisk land.

Bor du i et andet nordisk land og arbejder i Finland?

Hovedreglen er, at man betaler skat i det land, hvor man arbejder. Hvis du bor i et andet nordisk land, men arbejder i Finland, kan du finde information om beskatning på den nordiske skatteportal Nordisk eTax. Hvis du bor i udlandet, er det altid en god idé at tage direkte kontakt til skattemyndighederne i dit bopælsland, så du får aktuel information, som gælder i netop din situation.

Personale inden for luftfart, søfart og offshore er omfattet af særlige regler. Du kan også finde disse regler på Nordisk eTax.

Arbejder du midlertidigt i Finland som udstationeret medarbejder for en udenlandsk arbejdsgiver?

Hvis du arbejder midlertidigt i Finland som udstationeret medarbejder for en arbejdsgiver i dit hjemland, betaler du som regel kun skat i dit bopælsland. Læs mere på siden om udsendte medarbejdere.

Bor du i en grænsekommune i Sverige eller Norge og arbejder i Finland?

Hvis du bor i en grænsekommune og arbejder i en kommune i nabolandet, der ligger ved den samme grænse, skal du kun betale skat i dit bopælsland. Læs mere på siden om beskatning af grænsearbejdere i Finland.

Hvor finder jeg yderligere information om beskatning i de forskellige nordiske lande?

Hvis du har spørgsmål om beskatning i de forskellige nordiske lande og mellem de nordiske lande, kan du sende dit spørgsmål til de nordiske skattemyndigheders skatteportal. Her finder du også meget nyttig information om skat.

 

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.