Beskatning, når du bor i Finland, men arbejder i et andet nordisk land

Verotus kun asut Suomessa mutta työskentelet toisessa Pohjoismaassa
Her kan du læse om beskatning, når du bor i Finland, men arbejder i et andet nordisk land.

Bor du i Finland og arbejder i udlandet for en udenlandsk arbejdsgiver?

Hvis du bor i Finland men arbejder i et andet nordisk land, kan du finde information om skat på den nordiske skatteportal (Nordisk eTax). Hvis du bor i udlandet, er det en god idé at tage direkte kontakt til Skatteförvaltningen, så du får aktuel information, som gælder i netop din situation.

Bor du i Finland og arbejder i udlandet for en finsk arbejdsgiver?

Hvis du arbejder midlertidigt i udlandet for en finsk arbejdsgiver som udstationeret medarbejder, skal du som regel kun betale skat i Finland. Læs mere hos Skatteförvaltningen. Læs også siden om udsendte medarbejdere.

Bor du i en grænsekommune i Finland og arbejder på den anden side af grænsen i Sverige eller Norge?

Hvis du bor i en grænsekommune og arbejder i en kommune i nabolandet, der ligger ved den samme grænse, skal du kun betale skat i dit bopælsland. Læs mere på siden om beskatning af grænsearbejdere i Finland.

Udenlandsk indkomst på din finske selvangivelse

Hvis du er fuldt skattepligtig i Finland, skal du anføre udenlandsk indkomst på din finske selvangivelse, selv om indkomsten ikke bliver beskattet igen i Finland.

Hvor finder jeg yderligere information om beskatning i de forskellige nordiske lande?

Hvis du har spørgsmål om beskatning i de forskellige nordiske lande og mellem de nordiske lande, kan du stille spørgsmål til de nordiske skattemyndigheders skatteportal (Nordisk eTax). Her finder du også meget nyttig information om skat.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.