Boligstøtte i Sverige

Boligstøtte i Sverige
Læs om mulighederne for boligstøtte i Sverige.

Boligstøtte er støtte til dig der har brug for hjælp til at betale lejen eller månedlig gebyr for din bolig.

Boligstøtte og boligtillæg

Boligstøtte til familier med børn

Boligstøtte til børnefamilier (bostadsbidrag till barnfamiljer) er en støtte til familier med børn, der har brug for hjælp til at betale lejen eller månedligt gebyr for deres bolig.

Försäkringskassan har ansvar for denne ydelse.

Boligstøtte til unge

Boligstøtte til unge (bostadsbidrag till unga) er en støtte til unge under 29 år, der har brug for hjælp til at betale lejen eller månedligt gebyr for deres bolig.

Försäkringskassan har ansvar for denne ydelse.

Boligtillæg til personer med førtidspension eller aktivitetsydelse

Boligtillæg til personer med førtidspension eller aktivitetsydelse (bostadstillägg till personer med sjukersättning eller aktivitetsersättning) er penge som du kan modtage ud over din aktivitetsydelse eller førtidspension hvis du har omkostningerne for at bo. Du kan kun få boligtillæg hvis du bor i Sverige.

Försäkringskassan har ansvar for denne ydelse.

Boligtillæg til ældre

Du kan ansøge om boligtillæg til ældre (bostadstilläg) fra det år du fylder 65 og modtager fuld almen pension. Du kan søge uanset hvordan du bor, og selvom du ejer dit hjem. Du kan også søge om boligydelse selvom du har aktiver. Dine boligudgifter, din indkomst, dine aktiver og din familiesituation afgør hvor meget du kan få i boligtilskud.

Flere får en ny livssituation senere i livet og det kan derfor være værd at undersøge om du har ret til boligydelse. Det kan være aktuelt at søge om boligydelse hvis du er flyttet fra din partner eller du er blevet enke/enkemand, du har fået en lavere indtægt for eksempel i forbindelse med at din tjenestepension ophør eller hvis du er flyttet og har fået højere boligudgifter.

Når du ansøger om boligtillæg for ældre, undersøger Pensionsmyndigheten også om du er berettiget til et personligt tillæg (äldreförsörjningsstöd.) Det personlige tillæg er et supplement til forsørgelse hvis du har lave indkomster som pensionist.

Pensionsmyndigheten har ansvar for denne ydelse.

Betingelser for boligstøtte og boligtillæg

Du skal være bosat og have folkeregisteradresse i Sverige for at få boligstøtte eller boligtillæg. Reglerne for hvor meget  du kan modtage varierer mellem de forskellige ydelser, men afhænger blandt andet af din indkomst, hvor mange børn der bor hjemme, hvad din bolig koster og hvor stor din bolig er.

Søg om boligstøtte eller boligtillæg

Du søger om boligstøtte (bostadsbidrag) hos Försäkringskassan. Har du førtidspension eller aktivitetsydelse, skal du søge om boligtillæg (bostadstillägg) hos Försäkringskassan.

Hvis du er over 65 år og modtager fuld pension, kan du ansøge om boligtillæg hos Pensionsmyndigheten.

Boligstøtte og boligtillæg er bopælsbaseret ydelser. Hvis du bor eller arbejder i et andet nordisk land, er du normalt social sikret i det pågældende land. Hvis du stadig er bosat i Sverige, kan du have ret til den del af boligstøtten der er en støtte til boligomkostninger. Boligstøttenog boligtilægget er baserede på behov og din indkomst fra udlandet påvirker hvor meget boligstøtte eller boligtillæg du kan modtage. Glem ikke at meddele Försäkringskassan eller Pensionsmyndigheten hvis du flytter til eller begynder at arbejde i et andet land.

Hvem skal du kontakte hvis du har spørgsmål?

Du kan ringe til Försäkringskassans kontaktcenter +46 (0)771-524 524 eller gå ind på Försäkringskassans webside hvis du har spørgsmål om boligstøtte til børnefamilier, er ung eller du har spørgsmål om boligtillæg til personer med førtidspension eller aktivitetsydelse.

Kontakt pensionsmyndigheden hvis du har spørgsmål om boligtillæg til pensionister.

Mere information

Du finder mere information hos Försäkringskassan og Pensionsmyndigheten.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.