Det grønlandske uddannelsessystem

Foto: Rastvakt, Qinngorput, Nuuk, Grönland
Photographer
Mats Bjerde
Her kan du få overblik over uddannelsessystem og undervisningstilbud i Grønland.

Grønland har folkeskole, gymnasiale uddannelser, erhvervsskoler og en række videregående uddannelser.

Folkeskole

I Grønland er der ti års undervisningspligt. Det betyder, at alle børn mellem seks og 16 år skal modtage undervisning i ti år. Det kan man i den grønlandske folkeskole, som er gratis for alle.

Folkeskolen er delt op i tre trin:

  • Yngstetrinnet: Et 3-årigt trin for de yngste børn, 1.-3. klasse
  • Mellemtrinnet: Et 4-årigt trin for de mellemste børn, 4.-7. klasse
  • Ældstetrinnet: Et 3-årigt trin for de ældste børn, 8.-10. klasse

Efter både yngste og mellemste trin skal alle børn igennem en trintest, for at se om de har lært det, de skal, og for at lærerne kan tilpasse deres undervisning. Efter ældstetrinnet er der afsluttende prøver, og når de er gennemført, får eleven et afgangsbevis.

Det er også muligt at tage 10. klasse på efterskole i Grønland eller Danmark.

Gymnasieuddannelse - GUX

I Grønland findes den gymnasiale uddannelse på GUX i Aasiaat, Sisimiut, Nuuk og Qaqortoq. En studentereksamen kan tages over 2, 3 eller 4 år.

Derudover findes der i Sisimiut et 1-årigt gymnasialt suppleringskursus, hvor du kan forbedre dine enkeltkarakterer fra din gymnasiale uddannelse eller supplere til et højere niveau, hvis dette f.eks. kræves for at komme ind på en bestemt videregående uddannelse.

Erhvervsuddannelse - EUD

En erhvervsuddannelse er en uddannelse, der veksler mellem skole og praktik. En erhvervsuddannelse varierer i længden, fra et til fem år. Nogle erhvervsuddannelser foregår udelukkende i Grønland, mens andre uddannelser har skoleperioder i Danmark. For at starte på en erhvervsuddannelse skal man være optaget på en brancheskole og have fundet en praktikplads.

Videregående uddannelser

De videregående uddannelser er en betegnelse for de uddannelser, man kan søge efter en studieforberedende uddannelse som GUX. De videregående uddannelser deles i Grønland op i kortere, mellemlange og lange videregående uddannelser.

Korte videregående uddannelser, 2-3 år

De fleste korte videregående uddannelser i Grønland er akademiuddannelser. Det tager typisk 2-3 år at færdiggøre, og uddannelsen sigter mod et bestemt erhvervsområde. Uddannelserne veksler mellem skoleophold og praktik.

Mellemlange videregående uddannelser, 3-4,5 år

Mellemlange videregående uddannelser udbydes i Grønland som bacheloruddannelser. Disse er både en teoretiske og praktiske uddannelse, og der er indlagt praktikforløb i uddannelserne. Bacheloruddannelsen målretter sig en konkret profession, eksempelvis lærer, sygeplejerske, journalist, m.fl. Der er flere uddannelsesinstitutioner i Grønland, der udbyder professionsbachelorer.

Lange videregående uddannelser, 5-6 år

En bachelor er en bred teoretisk uddannelse, som tages på universitetet, og mange vælger at tage en overbygning, kandidatuddannelse, bagefter. Kandidatuddannelsen er en teoretisk uddannelse, hvor de studerende specialiserer sig inden for et særligt felt, efter den noget bredere indføring, de fik under bacheloruddannelsen. Bacheloruddannelserne udbydes på flere uddannelsesinstitutioner i Grønland, mens kandidatuddannelser kun udbydes på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, i Nuuk.

Ph.d.-forskeruddannelser

Der udbydes på Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, en 3-årig forskeruddannelse, der ender med en Ph.d.-grad. Ph.d.-stillinger slås op med jævne mellemrum og skal søges af de studerende.

Højskoleophold i Grønland

Der findes to godkendte højskoler i Grønland, som optager elever, der ønsker et udviklende forløb inden for emner, de interesserer sig for: Knud Rasmussens Højskole i Sisimiut og Sulisartut Højskoliat i Qaqortoq.

Hvis du er nordisk borger og vil studere i Grønland

Som nordisk borger kan du studere i Grønland på lige fod med grønlandske studerende. Du kan søge om optagelse på en grønlandsk uddannelsesinstitution, hvor du kan studere gratis.

Du skal dog være opmærksom på, at for at modtage grønlandsk uddannelsesstøtte skal du være dansk statsborger eller kunne dokumentere en særlig tilknytning til Grønland. I nogle tilfælde kan du i stedet tage uddannelsesstøtte med fra dit hjemland.

Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, udbyder også studiepladser til gæstestuderende, der vil studere et semester i Nuuk. Her udbydes kurser på dansk, grønlandsk og engelsk.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.