Efterlevelsespension i Finland

Kuolemantapauksessa maksettavat Suomen etuudet
Her kan du læse om efterlevelsespension i Finland. Reglerne gælder også for Åland.

Familiemedlemmer til en afdød person kan få efterlevelsespension fra Folkpensionsanstalen (FPA) enten i form af efterlevelsespension eller børnepension. Du kan også få efterlevelsespension fra andre instanser end FPA eller en pensionskasse, f.eks fra et forsikringsselskab. Efterlevelsespension er en økonomisk sikring af familien.

Hvis afdøde var socialt sikret i Finland, kan efterlevelsespensionen udbetales til den efterlevende enke/enkemand samt børn, selv om de bor i udlandet.

Efterlevelsespension

Pensionskasserne udbetaler efterlevelsespension uafhængigt af din alder. Pensionskassernes efterlevelsespension er baseret på den pension, som din ægtefælle har optjent enten som lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende, men din egen indtægt kan reducere din efterlevelsespension. Du kan få efterlevelsespension fra FPA og pensionssystemet på samme tid.

Børnepension

Pensionskasserne udbetaler børnepension til børn under 18 år. Pensionen er baseret på den pension, som forælderen/værgen har optjent i sit liv. FPA udbetaler børnepensionens grundbeløb samt supplerende beløb til personer under 18 år.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.