Erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser på Åland

Kockar i arbete
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om, hvordan du får din udenlandske uddannelse anerkendt på Åland. Du kan også læse om validering på Åland, og hvordan det foregår.

Du finder yderligere information om dette i afsnittet om erhvervsmæssig anerkendelse af udenlandske uddannelser i Finland.

Når du flytter til Åland, kan du søge om, at din uddannelse bliver ligestillet med en tilsvarende uddannelse på Åland/i Finland. Du kan henvende dig til uddannelsesafdelingen hos Ålands landskapsregering for anerkendelse af en udenlandsk uddannelse. Når det gælder professioner inden for sundhedsvæsenet, skal du kontakte Valvira, som tager stilling til din ret til at udøve din profession inden for sundhedsvæsenet. Du kan kontakte Ålands gymnasium for validering. Validering kan føre til en eksamen eller en del af eksamen.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om validering af udenlandsk universitetsuddannelse, kan du kontakte Ålands landskapsregerings uddannelsesafdeling

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.