Fackförbunden på Åland

Fackföreningar på Åland
Här kan du läsa om fackförbunden och deras arbetslöshetskassor på Åland samt vem du kan kontakta lokalt på arbetarskyddsmyndigheten. Fackföreningarnas lokala representanter på Åland listas även i detta avsnitt.

Fackförbund

De flesta fackförbunden i Finland tillhör någon av de tre stora centralorganisationerna. På Åland är facken en del av de finländska organisationerna.

På Åland har den offentliga sektorn förhandlingsrätt och man tillsammans med arbetsgivarsidan förhandlar man om lokala kollektivavtal. Den privata sektorn följer i huvudsak de finländska allmänbindande kollektivavtalen. På Åland finns lokala ombud för: Anställda inom privata sektorn, Centralorganisationen för högutbildade på Åland, AKAVA- Aland r.f., Anställda nom den kommunala sektorn, JHL-FOA Åland

Arbetslöshetskassorna

På Åland gäller samma system för arbetslöshetskassorna som i Finland. Ålänningarna är medlemmar i de nationella arbetslöshetskassorna. Du kan bli medlem om du ansluter dig till ett fackförbund. Från det lokala fackombudet på Åland kan du få mer information om arbetslöshetskassan. I vanlig fall måste du ha avlönat arbete eller bedriva företagsverksamhet när du söker medlemskap i en arbetslöshetskassa.

Hjälp i svåra situationer på arbetet

Om du får problem med din arbetsgivare kan du rådfråga antingen en förtroendevald som representerar facket på din arbetsplats eller den arbetarskyddschef som är utsedda av chefen. Om du blir utsatt för diskriminering på arbetsplatsen kan du kontakta arbetarskyddsmyndighetens representant på Åland som ger rådgivning bland annat i frågor som gäller arbetsavtal, kollektivavtal, lönesättning, arbetstid, semester och övriga anställningsvillkor.

Kontakta myndighet

Om du har frågor om kollektivavtalen på Åland så kan du kontakta Ålands landskapsregering

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.