Fagforbund i Finland

Ammattiliitot Suomessa
I denne artikel kan du læse om de finske fagforbund som varetager lønmodtagernes interesser i spørgsmål som eksempelvis drejer sig om løn og arbejdsforhold. Fagforbundene administrerer desuden a-kasserne. Kontingentet til a-kassen opkræves typisk samtidigt med betalingen af medlemskabet af fagforbundet.

Fagforbund

Næsten alle finske fagforbund hører under en af de tre største centralorganisationer. Du kan finde dit eget fagforbund via centralorganisationerne.

  • Finlands Fackförbunds Centralorganisation FFC (lønmodtagere inden for blandt andet industrien, bygge- og transportsektoren, servicebranchen, sundhedssektoren og den offentlige sektor)
  • Tjänstemannacentralorganisationen STTK (funktionærer inden for blandt andet industrien og servicebranchen, kommunale og statslige tjenestemænd, medarbejdere inden for sundhedsvæsenet og kirken)
  • Centralorganisationen för högutbildade AKAVA (blandt andet lærere, læger, økonomer, jurister, ingeniører)

A-kasser

Hvis du vil være medlem af en a-kasse i Finland, skal du tage direkte kontakt til en a-kasse. Du finder kontaktoplysninger til a-kasserne på Arbetslöshetskassornas Samorganisations netsted.

Som regel skal du melde dig ind i en a-kasse i det land hvor du arbejder, eller eventuelt i det land hvis lovgivning du er underlagt. Til forskel fra systemerne i mange andre lande kan man i Finland også blive medlem af en a-kasse som arbejdsløs. Dette kræver at man er flyttet til Finland fra et andet nordisk land, og at man bliver medlem af a-kassen senest 8 uger efter flytningen. I forbindelse med indmeldelsen skal ansøgeren fremvise en U1-attest fra den hidtidige a-kasse eller fra de sociale sikringsmyndigheder i det tidligere bopælsland som en bekræftelse på tidligere forsikringsperioder i EU-/EØS-landene. Når attesten afleveres, ophører medlemskabet af den hidtidige a-kasse. Du kan få flere oplysninger hos din a-kasse eller hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.