Fagforbund på Åland

Fackföreningar på Åland
Her finder du information om fagforbund og a-kasser på Åland, samt hvem du kan kontakte lokalt, hvis du har spørgsmål vedrørende arbejderbeskyttelse. Du finder også en liste over fagforeningernes lokale repræsentanter på Åland i dette afsnit.

Fagforbund

De fleste fagforbund i Finland tilhører en af de tre store centralorganisationer. På Åland er fagforbundene en del af de finske organisationer.

På Åland har den offentlige sektor forhandlingsret, og sammen med arbejdsgiverside forhandler man om lokale kollektive overenskomster. Den private sektor følger som regel de finske alment bindende kollektive overenskomster. På Åland er der lokale repræsentanter for ansatte inden for den private sektor, Centralorganisationen för högutbildade på Åland, AKAVA-Åland r.f. og ansatte inden for den kommunale sektor, JHL-FOA Åland

Du kan kontakte Elin Sundback, som er faglig repræsentant for Åland, hvis du har spørgsmål om medlemskab, fagforeninger, arbejdsvilkår, løn eller lignende. Du kan ringe til hende på +358447044722, eller du kan skrive en e-mail til elin.sundback(at)pam.fi.

A-kasserne

På Åland gælder de samme systemer for a-kasserne som i Finland. Ålændingene er medlemmer af de nationale a-kasser. Du kan blive medlem, hvis du melder dig ind i et fagforbund. Du kan få yderligere information om a-kassen hos det lokale fagforbund på Åland. Som udgangspunkt skal du have lønnet arbejde eller drive virksomhed, når du søger om medlemskab af en a-kasse,

Du skal almindeligvis være medlem af a-kassen i det land, du arbejder i, eller hvis lovgivning du er omfattet af. I Finland kan du under visse forudsætninger også melde dig ind i en a-kasse, selv om du er arbejdsløs. Det er et krav, at du bliver medlem af en a-kasse senest otte uger efter din flytning fra et andet nordisk land til Åland. Du kan kontakte din a-kasse eller Arbetslöshetskassornas samorganisation for yderligere information. 

Hjælp i svære situationer på arbejdet

Hvis du får problemer med din arbejdsgiver, kan du enten henvende dig til tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads eller til arbejderbeskyttelseschefen, som er udpeget af lederen. Hvis du bliver udsat for diskrimination på arbejdspladsen, kan du kontakte arbejderbeskyttelsesmyndighedens repræsentant på Åland, som giver rådgivning om blandt andet arbejdsaftaler, kollektive overenskomster, løn, arbejdstid, ferie og andre ansættelsesvilkår.

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål om kollektive overenskomster på Åland, kan du kontakte Ålands landskapsregering

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.