Familieydelser på Åland

Børnefamilie i køkken
Photographer
Yadid Levy/norden.org
Her kan du læse om familieydelser, hvis du flytter til Åland med børn. Du kan blandt andet læse om barselsstøtte, barselsorlov med barselsdagpenge, børnepenge og tilskud til pasning i hjemmet. Du kan også læse om børnebidrag og særligt børnetilskud, kontanthjælp, børns sygdom, ydelser til regnbuefamilier samt familieydelser til adoptivforældre.

På Åland gælder i visse tilfælde de samme regler som i Finland. Men der er dog en række forskelle. For eksempel skal du søge om barselsstøtte hos KST på Åland, barselsdagpenge hos FPA og tilskud til pasning i hjemmet i din bopælskommune på Åland. På Åland finansieres børnepengene af landskapsregeringen Men også ålændinge skal søge om børnepenge via FPA. Reglerne er de samme som i Finland, men beløbene er forskellige. På Åland er børnepengene højere end i det øvrige Finland.

Barselsstøtte

Hvis du bor på Åland, skal du søge om barselsstøtte fra KST (Kommunernas socialtjänst k.f.) fra og med år 2021. Hvis du er vordende mor eller lige har født og bor på Åland, har du ret til barselsstøtte. Du kan vælge mellem at få en barselspakke med babytøj og andre babyprodukter eller at få udbetalt støtten. Du kan læse mere her:

Barselsorlov og barselsdagpenge

Når du har fået et barn, kan du søge om barselsdagpenge via FPA. Barselsdagpenge er den fælles benævnelse for ydelserne moderskabsydelse og særlig moderskabsydelse, faderskabsydelse, barselsdagpenge og nedsatte barselsdagpenge. 

OBS! Efter familieydelsesreformen kaldes "moderskabsydelse" nu for "graviditetsydelse".

Børnepenge

På Åland finansieres børnepengene af landskapsregeringen Men også ålændinge skal søge om børnepenge via FPA. Reglerne er de samme som i Finland, men beløbene er forskellige. Hvis du er nordisk statsborger, som arbejder på Åland og er socialt sikret på Åland, kan du få børne- og ungeydelse for dine børn. Læs mere om dette på siden Ålandske børnepenge: 

Tilskud til pasning i hjemmet

Hvis du bor på Åland, skal du søge om tilskud til pasning i hjemmet i den kommune, du bor i. Tilskuddet består af et fast beløb, pasningsydelse samt et eventuelt pasningstillæg, som er afhængigt af familiens indkomster. Pasningstillægget udbetales kun for ét barn. Der er også kommuner, som udbetaler ekstra støtte fra kommunen til personer, som får tilskud til pasning i hjemmet.

Ydelser til børnefamilier i forbindelse med flytning til eller fra Åland

Læs mere på FPA's sider om flytning og om de forskellige situationer, hvor familieydelserne samordnes. Flytter du til Åland fra et andet nordisk land? Flytte fra Åland til et andet nordisk land  

Særlige situationer

Her kan du læse om forskellige særlige situationer vedrørende familieydelser, såsom børnebidrag og særligt børnetilskud på Åland, kontanthjælp på Åland, sygdom eller nedsat funktionsevne hos børne, familieydelser til adoptivforældre samt ydelser til regnbuefamilier.

Børnebidrag og særligt børnetilskud på Åland

Børnebidrag er et bidrag, som den ene forælder betaler til den anden, hvis forældrene ikke bor sammen. Særligt børnetilskud er et fast beløb, som FPA udbetaler hver måned til forælder, som barnet bor permanent hos. I internationale situationer vedrørende børnebidrag gælder lovgivningen i det land, hvor barnet bor.

Kontanthjælp på Åland

På Åland er det KST (Kommunernas socialtjänst k.f), som varetager kontanthjælpen. Hvis din families indkomster ikke er tilstrækkelige til de daglige udgifter, kan søge om kontanthjælp fra KST på Åland.

Hvis dit barn rammes af sygdom

Du kan søge støtte fra FPA, hvis dit barn rammes af sygdom, eller hvis barnet har nedsat funktionsevne.

Ydelser til adoptivforældre

Familieydelserne er stort set de samme for adoptivforældre som for biologiske forældre. Du kan læse mere om dette og om forskellene på FPA's side om familieydelser til adoptivforældre. Du kan også læse mere på KST's side om adoption på Åland.

Ydelser til regnbuefamilier

Du kan læse mere om familieydelser til regnbuefamilier på FPA's side.

Yderligere information

Kontakt myndighed

Hvis du har spørgsmål ydelser til børnefamilier på Åland, kan du kontakte FPA og KST.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.