Finske arbejdsløshedsdagpenge

Suomen työttömyysturvaetuudet
Her kan du læse om retten til finsk arbejdsløshedsforsikring og finske dagpenge.

Arbejdsløshedsforsikringen er en del af den sociale sikring i Finland. Arbejdsløshedsforsikringen indeholder en række forskellige ydelser og fordele. Formålet med disse er at sikre indkomsten for ledige. I dette afsnit kan du læse om retten til dagpenge og arbejdsmarkedsstøtte.

Dagpenge

Dagpengene udbetales via to forskellige systemer. Hvis du bliver ledig og er medlem af en a-kasse, kan du få dagpenge fra din egen a-kasse. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du få grunddagpenge fra Folkpensionsanstalten. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du få arbejdsmarkedsstøtte.

Har du ret til dagpenge?

Grunddagpenge og dagpenge bevilges som regel af de samme grunde. Du har ret til dagpenge, hvis du opfylder alle de følgende vilkår:

 • Du er 17-64 år.
 • Du er ledig.
 • Du bor i Finland.
 • Du har registreret dig som jobsøgende på jobcentret.
 • Du søger fuldtidsjob.
 • Du er arbejdsdygtig og til rådighed for arbejdsmarkedet.
 • Du opfylder beskæftigelseskravet.

Du opfylder beskæftigelseskravet, hvis du har været lønmodtager i mindst 18 timer om ugen i 26 uger i løbet af de seneste 6 måneder, og din løn har svaret til overenskomsten på det pågældende område. Hvis branchen ikke har en overenskomst, skal lønnen som minimum være et bestemt beløb i euro om måneden. Du opfylder a-kassens medlemsvilkår, hvis beskæftigelseskravet opfyldes i medlemsperioden. Hvis du tidligere har arbejdet i et andet EU-/EØS-land, eller du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, bør du læse afsnittet om udenlandske arbejdstageres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland.

Hvordan søger jeg om dagpenge?

Hvis du bliver ledig, skal du hurtigst muligt registrere dig som jobsøgende på jobcentret.

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du søge om dagpenge hos din a-kasse. Du kan få yderligere information hos din a-kasse eller hos Arbetslöshetskassornas Samorganisation.

Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, kan du søge om grunddagpenge hos Folkpensionsanstalten.

Hvornår udbetales dagpengene?

Dagpengene udbetales efter en karensperiode på 5 hverdage. Du skal være tilmeldt jobcentret som jobsøgende i denne periode. Karensperioden kan omfatte ledighedsdage fra højst 8 sammenhængende uger.

Der udbetales dagpenge for fem dage om ugen. Dagpenge er skattepligtig indkomst.

Arbejdsmarkedsstøtte

Arbejdsmarkedsstøtte er en økonomisk ydelse, som udbetales til personer, som ikke opfylder beskæftigelseskravet, personer som er nye på arbejdsmarkedet, eller personer, som har opbrugt dagpengeperioden.

Det er ikke et krav, at du har haft arbejde for at få arbejdsmarkedsstøtte. Det afgørende er, om du bor i Finland. Du kan få arbejdsmarkedsstøtte, hvis du er 17-64 år og ikke opfylder beskæftigelseskravet og bor permanent i Finland.

Det går en visitation forud for udbetaling af arbejdsmarkedsstøtte. De fleste indkomster reducerer arbejdsmarkedsstøtten. Du kan ikke få arbejdsmarkedsstøtte, mens du søger job i et andet nordisk land. 

Udenlandske arbejdstageres ret til arbejdsløshedsunderstøttelse i Finland

Hvis du ønsker at tegne en arbejdsløshedsforsikring, når du begynder at arbejde i Finland, skal du kontakte en a-kasse senest fire uger efter, du er flyttet til Finland. 

Hvis du bliver ledig i Finland, før du opfylder beskæftigelseskravet, kan det derfor være, at du opfylder dagpengekravene på baggrund af arbejde, som er udført i et andet EU-/EØS-land. I Danmark og Sverige har du kun ret til dagpenge i de forsikrings- og arbejdsperioder, hvor du er medlem af en a-kasse. Som regel forudsætter dette, at du har arbejdet mindst 4 uger i Finland umiddelbart inden du blev ledig. Hvis du ikke har ret til dagpenge, kan du have ret til arbejdsmarkedsstøtte.

Din kontakt med a-kassen i Finland bliver lettere, hvis du har rekvireret en U1-blanket hos a-kassen i dit tidligere bopælsland.

Personer, som flytter tilbage til Finland fra et andet nordisk land

Ifølge den nordiske konvention om social sikring kan en arbejdsperiode i et andet nordisk land umiddelbart medregnes med henblik på at opfylde beskæftigelseskravet for udbetaling af dagpenge. Dermed bortfalder kravet om 4 ugers arbejde i Finland, efter at du er vendt tilbage til landet. Dette gælder, hvis du vender tilbage til Finland efter at have opholdt dig i et andet nordisk land i mindst 5 år.

Hvis du tidligere har boet permanent i Finland, anses du for at være flyttet tilbage til landet. Du skal desuden have arbejdet eller modtaget dagpenge i Finland i de seneste fem år for at have ret til dagpenge.

   Yderligere information

   Spørg Info Norden

   Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

   OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

   Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.