Finske sociale ydelser

Hvis du bor permanent i Finland, har du som regel ret til forskellige ydelser. I visse tilfælde kan du også have ret til sociale ydelser i kraft af dit arbejde.

Det finske socialsikringssystem består af bopælsbaserede og arbejdsbaserede ydelser.

Bopælsbaserede ydelser

De bopælsbaserede ydelser administreres af Folkpensionsanstalten (FPA). Du kan eksempelvis få ydelser fra FPA, hvis

  • du har børn eller venter barn
  • du er syg eller kommet til skade 
  • du er pensionist (folkepensionist)
  • du har nedsat arbejdsevne
  • din ægtefælle/samlever eller værge er død
  • du bliver ledig (grundsikring)
  • du har behov for boligstøtte.

Læs mere om ydelserne på FPA's netsted.

Arbejdsbaserede ydelser

Hvis du arbejder i Finland, er du som regel socialt sikret i kraft af dit arbejde. Arbejdsbaserede ydelser er eksempelvis arbejdspension, erhvervsrettet rehabilitering, erstatning for arbejdsulykker og erhvervssygdomme samt arbejdsløshedsunderstøttelse (dagpenge), som dog kræver medlemskab af en a-kasse. Ansvaret for arbejdspensionerne ligger hos Pensionsskyddscentralen.

Du kan læse mere om indkomstrelateret arbejdsløshedsforsikring på siden Finske ydelser for ledige.

Du kan desuden være berettiget til visse af FPA's ydelser, selv om du ikke bor permanent i Finland. Du kan få yderligere information hos FPA.

Ret til ydelser

Permanent bopæl eller arbejde i Finland medfører ikke automatisk, at du har ret til ydelser på baggrund af bopæl eller arbejde. Ydelserne bevilges, hvis du også opfylder de øvrige vilkår. Ydelserne kan i særlige tilfælde udbetales til udlandet.

Du kan læse mere herunder, på FPA's netsted og på siden Hvilket lands sociale sikring er du omfattet af?

Når du flytter til Finland

Du anses for at være permanent bosat i Finland fra og med flyttedagen, hvis din hensigt er at flytte permanent til Finland.

Hvis du flytter midlertidigt til Finland, har du som regel ikke ret til sociale ydelser i Finland. Du kan dog i visse tilfælde have ret til ydelser i kraft af dit arbejde.

Når du arbejder i Finland

Hvis du flytter til Finland for at arbejde, er du som regel socialt sikret fra den dag, du begynder at arbejde.

Hvis du er lønmodtager, har din arbejdsgiver pligt til at tegne en arbejdspensionsforsikring til dig. Hvis du er selvstændig eller landmand, skal du selv tegne en arbejdspensionsforsikring. Forsikringen giver dig ret til indkomstbaseret pension.

Når du flytter fra Finland

Du har som regel ret til ydelser fra FPA, hvis du opholder dig i udlandet i mindre end 6 måneder. Visse ydelser udbetales dog kun, hvis du opholder dig udlandet i mindre end 3 måneder.  Du skal også informere FPA, hvis du skal arbejde i et andet EU-/EØS-land eller Schweiz i mindre end 6 måneder.

Visse grupper har ret til ydelser fra FPA, selv om udlandsopholdet varer mere end 6 måneder. Dette gælder udstationerede medarbejdere og studerende.

Hvis du er flyttet fra Finland men stadig arbejder i landet, kan du være delvist socialt sikret i Finland.

Yderligere information

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.