Flytte fra Sverige til udlandet

Tjekliste når du flytter fra Sverige
Tjekliste for dig der planlægger at flytte fra Sverige til et andet nordisk land.

Der er altid en del der skal planlægges op til en flytning. Hvis du flytter mellem to lande, er der endnu mere at forberede. Når du flytter fra Sverige til udlandet, skal du ikke kun forholde dig til institutionspladser, offentlige transportmuligheder og indkøbssteder.

Denne tjekliste kan hjælpe dig i dine forberedelser når du flytter fra Sverige til et andet nordisk land.

Folkeregistrering

Hvis du flytter til et andet nordisk land, er det reglerne i det land du flytter til som afgør om du bliver registreret som indflytter i landet.

Du skal dog også anmelde flytning til dit skattekontor senest en uge inden afrejsen. Du bliver ikke frameldt folkeregistret før det andet nordiske land har besluttet at du skal være folkeregistreret der.

Post

Du bør huske at få eftersendt din post til udlandet eller omadressere til familie samt huske at ændre adresse hos banker og andre institiutioner.

Social sikring og sygesikring

Hvis du flytter permanent til udlandet for at arbejde og ikke længere har adresse i Sverige, er du heller ikke tilknyttet folkeregisteret. Dermed ophører din sociale sikring i Sverige. Du er heller ikke socialt sikret i Sverige når du er på ferie i Sverige.

Graviditet

Er du gravid, bør du sætte dig grundigt ind i reglerne om barselsorlov, inden du flytter. Du skal kontakte Försäkringskassan og få information om hvad der gælder for dig i din situation og om det er muligt at få din barselsorlov med til udlandet.

Skattemæssig fraflytning

Selv om du flytter fra Sverige, kan du stadigvæk anses som fuldt skattepligtig i Sverige. Det er tilfældet, hvis du har været bosiddende i Sverige og har en væsentlig tilknytning til landet.

Økonomi

Når du flytter fra et land til et andet, bør du sikre dig at du kan forsørge dig selv de første uger eller måneder. Du bør være opmærksom på, at man tit skal betale indskud for en lejebolig, og at det nogle gange kan tage tid at ekspedere ansøgninger om huslejetilskud eller om børnetilskud.

Modtager du udbetalinger fra det offentlige forsikringssystem, skal du kontakte Försäkringskassan inden flytningen.

Bank

Når du skal flytte fra Sverige, er det en god idé at kontakte din bank for at lukke konti, ændre adresse på konti eller få afviklet lån.

Det kan også være fordelagtigt at have et brev eller en form for anbefaling med fra banken til at vise frem når du begynder at lave transaktioner i en bank i dit nye hjemland.

Bolig

Opsige lejekontrakt

Har du en lejelejlighed, skal du opsige din lejekontrakt skriftligt. Du finder information om opsigelsestid i din lejekontrakt.

Husk at du har ansvaret for lejligheden i løbet af lejetiden. Flytter du før lejetiden er udløbet, skal du sørge for at din lejekontrakt afskrives.

Gennemgå dine forsikringer

I forbindelse med din flytning kan det være en god idé at gå over dine private forsikringer. Hvis du har solgt en bolig, skal du have den forsikret helt frem til tiltrædelsesdagen. Mere information om dette får du fra dit forsikringsfirma.

Du skal desuden kontakte dit forsikringsselskab for at få at vide hvad der gælder ved en flytning til udlandet og få information om opsigelsestid.

Ved overlevering af lejlighed

Uanset om du forlader en lejelejlighed eller en ejerlejlighed (bostadsrätt) bør du og den udlejer/ejer blive enige om overlevering af nøgler, ekstra udrustning og eventuelle brugsansvisninger.

Told

Du bør tage rede på toldbestemmelserne hvis du vil have bohave med til Island eller Norge.

Abonnementer

Gå igennem dine abonnementer og opsig dem eller få dem flyttet til din nye adresse. Husk at opsige dit abonnement hos din leverandør af el, så du ikke kommer til at betale for andres elforbrug. Glem ikke at opsige eventuelle andre abonnementer som telefon, bredbånd, fitness og avis.

Arbejde

Autorisation

Du bør undersøge om det er nødvendigt at søge om autorisation eller en anden form for tilladelse inden for den branche du vil arbejde i det nye land. Ansøgningsprocessen kan tage længere tid, så du bør være ude i god tid.

Fagforening

Hvis du er medlem i en fagforening i Sverige, er det en god idé at kontakte hovedkontoret inden du flytter til et andet nordisk land. De kan give dig relevant information og informere dig om hvilken fagforening, du skal være medlem i i det land du flytter til.

A-kasse og dagpenge

Hvis du skal flytte fra Sverige til et andet land i Norden, kan du tage dine opsparede dagpengerettigheder med dig.

Hvis du har været medlem af en svensk a-kasse, kan du overføre de svenske forsikrings- og arbejdsperioder til arbejdsløshedsforsikringen i et andet nordisk land.

Den periode du været forsikret i en svensk a-kasse, tælles med i beregningen af hvornår du har ret til dagpenge i det andet nordiske land. Ønsker du at få medregnet dine forsikrings- og arbejdsperioder til en arbejdsløshedsforsikring i Norge eller Island, skal du have en attest på dem. A-kassen udsteder attesten der hedder dokument PD U1. Kontakt din a-kasse for nærmere information.

Statsborgerskab

Du mister ikke dit svenske statsborgerskab hvis du flytter til udlandet og ikke længere er folkeregistreret i Sverige.

Stemmeret

Er du svensk statsborger og fyldt 18 år senest på valgdagen, bliver du automatisk optaget på valglisten. Du forbliver noteret på valglisten i ti år fra udflytningsdagen.

En ny tiårsperiode begynder hvis du meddeler at du stadig vil være noteret på valglisten eller anmelder en ny adresse i udlandet.

Hvis du flytter til en ny adresse i udlandet under dit udlandsophold, skal du informere Skatteverket om det.

Kronisk sygdom

Du bør tage kontakt til din læge, hvis du lider af kroniske sygdomme, og få en recept på nødvendig medicin til at have de første uger i det nye land.

Vigtige dokumenter

Du bør medbringe attester og dokumenter fra børnenes skole eller andre uddannelsesinstitutioner, fødselsattest, vaccinationskort, anbefalinger, eksamensbeviser og vielsesattest til dit nye hjemland.

Kontakt myndighed
Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.